TFLS

Poniedziałek 1 czerwca 2020

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

TKT - TEACHING KNOWLEDGE TEST

Teaching Knowledge Test (TKT) jest egzaminem oceniającym wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. TKT obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zróżnicowane sposoby nauczania języka
 • Terminologia w nauczaniu języka
 • Stosowanie materiałów dydaktycznych
 • Główne elementy planowania lekcji
 • Metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb

Osoby zdające egzamin powinny znać język angielski co najmniej na poziomie B1 (średniozaawansowanym) Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, lecz nie muszą legitymować się żadnym formalnym certyfikatem językowym

CZĘŚCI I CENY EGZAMINU TKT

Egzamin jest wyłącznie pisemny i składa się z następujących trzech modułow:

 • Moduł 1 - “Language and background to language learning and teaching”
 • Moduł 2 - “Planning lessons and use of resources for language teaching”
 • Moduł 3 - “Managing the teaching and learning process”

Każdy z modułów zawiera 80 pytań i trwa 1 godz. 20 min. Moduły mogą być zdawane:

 • łącznie - wszystkie w tym samym terminie;
 • pojedynczo - każdy w innym terminie;
 • dwa w jednym terminie a trzeci osobno.

Do poszczególnych modułów można przystępować w dowolnym odstępie czasu. W przypadku niezadowalającego wyniku któregoś z modułów można powtórzyć tę część nie wcześniej niż po 4 miesiącach od daty poprzedniego testu.

OCENY I WYNIKI

Każdy moduł TKT jest oceniany osobno i kandydaci otrzymują osobny certyfikat. Nie ma oceny łącznej za wszystkie 3 moduły.
Maksymalna liczba punktów za każdy z modułów wynosi 80. Wyniki prezentowane są w postaci następującej czteropunktowej skali:

OCENA

Wiedza na temat zagadnień ocenianych przy pomocy TKT:
1. ograniczona
2. podstawowa ale usystematyzowana
3. poszerzona
4. rozległa

Przykładowo aby otrzymać ocenę 3 należy zgromadzić co najmniej 45-50 na 80 możliwych pkt.

Cena jednego modułu wynosi 180zł.

TERMINY ZAPISÓW I EGZAMINÓW

Egzaminy TKT są przeprowadzane w British Council w Warszawie i Krakowie oraz w Ośrodkach Egzaminacyjnych British Council w całym kraju.

Terminy zapisów
do 9 maja 2007
do 16 sierpnia 2007
do 27 października 2007

Sesja Egzaminacyjna
27 czerwca 2007
3 października 2007
15 grudnia 2007

Lokalizacja

Centrum informacyjne

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone