TFLS

Poniedziałek 25 stycznia 2021

O centrum

Kursy

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Introduction to management

Ramowy program kursu

AIMS: The aim of this course is not only to extend an up-to-date specialist vocabulary and consciousness of the language of business world, but also to provide participants with general knowledge of management theories, models and their evolution. Theories of key management and marketing terms and concepts are combined with practical elements aimed at understanding basic management theories needed in teaching English for Special Purposes, especially Business English.

TARGET GROUP: English teachers
FORM: lectures, workshops, case studies
METHODS: elements of a lecture, pair works, group works,

Liczba godzin:
(1 godz. = 45min.)

30 godz.

Intensywność zajęć:
 
 
Terminy zajęć:

1x3 godz. lub 1x6 godz. w tygodniu

pn-pt. godz. 12:00-15:00
Sob/niedz. godz. 14:00-17:00

Zobacz cennik
i rozkład zajęć
Zapytaj o kurs/
zarezerwuj kurs

Zakres tematyki/Syllabus Topics

Meeting 1

THE EVOLUTION OF MANAGEMENT THEORIES

 • The classical school
 • The classical approach
 • Scientific management
 • Administrative management

THE BEHAVIOURAL SCHOOL OF MANAGEMENT

 • Hawthorne experiment - Human Relations Contributors
 • XY Theory
 • Abraham Maslow's Hierarchy of Needs
 • The quantitative school
 • Management science
 • Operations research
 • Modern perspectives on management
 • Systems perspective
 • Contingency perspective
 • Integrating framework
 • Z model – William Ouchi

Meeting 2

MAJOR AREAS OF MANAGEMENT

OBJECTIVES MANAGEMENT AND PLANNING
What does it mean “to manage”?
What do we need planning for?

 • Planning details.
 • Management by Objectives
 • How to plan?
 • Methods and techniques of planning
 • Strategic Planning
 • Steps of strategic planning

STRATEGIC MANAGEMENT
Types and functions of strategies
Strategic analysis and its methods

 • SWOT
 • PEST
 • Matrices
 • BCG
 • GE
 • Porter’s model

ORGANISATION IN MANAGEMENT

 • Levels of organization
 • Organizational structures
 • Formal model
 • Pyramid model

CHANGE MANAGEMENT, DEVELOPMENT, INNOVATION

 • The lifecycle of the company
 • Models of change process
 • Organisational innovation process

READING LIST:

 • Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2005). Managing and Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stinchcombe, A. (2001). When Formality Works. Chicago: Univ. of Chicago Press.
 • Taylor, F. (1895). A Piece Rate System. NY: McGraw Hill.
 • Taylor, F. (1947). Scientific Management. NY: Harper & Row. (originally published 1911).
 • Wrege, D. (1995). "F.W. Taylor's Lecture on Management, 4th June 1907." Journal of Management History 1:1:4-7. Last updated: 09/16/04
 • Total Quality Management from the Perspective of Competitive Advantage by Edwin B. Dean
 • Out of the Crisis, the W. Edwards Deming Institute.

Meeting 3:

LEADERSHIP

 • Types of formal authority
 • Leadership styles
 • Vroom-Yetton-Jago Model
 • Mintzberg’s theory

MOTIVATION IN MANAGEMENT
Models and theories

• Maslow’s theory
• Alderfer’s ERG theory
• Herzberg’s two factors’ theory
• The Japanese way

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
• Planning
• Recruitment
• Employee assessment
• Human resources development

Meeting 4

COTROL

 • Types of Control
 • Effective systems of financial control

MARKETING

 • Marketing strategy checklist
 • Marketing troubleshooting
 • Write a marketing plan

QUALITY MANAGEMENT

 1. QUALITY – DEFINITIONS, NORMS, SUSTAINING QUALITY
 2. TOTAL QUALITY MANAGEMENT – HISTORY AND EVOLUTION
 3. QUALITY STRATEGY MODELS
 • JIT (Just In Time)
 • Benchmarking
 • Taguchi method
 • Quality audit

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone