Szkoła Języków Obcych

Czwartek 9 kwietnia 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Opinie suchaczy

TFLS to wietna szkoa, ktra posiada doskonale wyszkolon i wykwalifikowan kadr. Jestem na kursie oglnym i z ogromn przyjemnoci bd dalej kontynuowa nauk w TFLS! Lekcje s bardzo ciekawe, poniewa nauczyciele potrafi zainteresowa przedmiotem. To sprawia, e z zaj wynosi si bardzo duo i w szybkim tempie czyni si postpy. A nauka angielskiego staje si po prostu czyst przyjemnoci! Poza tym lekcje w takiej szkole bardzo pomagaj maturzystom, ktrzy potem s wietnie przygotowani do egzaminw na filologi angielsk(poziom nauczania w TFLS) jest nie byle jaki ! Mona wic miao powiedzie, e szkoa ta jest jak najbardziej godna polecenia.

Aneta

W TFLS ucz si od dwch lat i wszystko o czym byem zapewniany przy zapisie potwierdzio si. Dodatkowe, bezpatne konwersacje z native speakers, korzystna cena kursw oraz mia i kompetentna obsuga stawiaj TFLS na czele szk jzykowych w Warszawie.

Nathan

Wysoki poziom, wietni lektorzy, nativi (Angelo is the best!), klimat, system oceniania, wymagania i metody nauczania bardzo mi si podobaj. Polecam, jeeli chcecie si na prawd uczy, a nie obija.

Irkamatus

Uczszczam do TFLS od 2 lat, jestem teraz na 8 semestrze i uwaam e poziom w tej szkole jest bardzo dobry! Osobicie lubi tam chodzi... bo wiem e to jedna z lepszych szk!! Lekcje s ciekawe i dobrze prowadzone! No i te dodatkowe, darmowe konwersacje z nativami!

Iza20

Z moich dowiadcze z TFLS, mog powiedzie, e nauczyciele tam uczcy to profesjonalici. Lekcje s naprawd ciekawe - nie sposb si nudzi. Na pocztku nawet nie wiedziaem, e moja lektorka jest Polk - nie syszaem ani jednego sowa po polsku od niej. Poza tym wietna biblioteka, dostp do internetu, filmy angielskie, wietny kontakt z nauczycielami - maj jakie specjalistyczne dyplomy dla nauczycieli oprcz ukoczenia anglistyki plus duo bezpatnych konwersacji z nativami.

Beno165

Organizacja szkole

ETAP I : PLANOWANIE SZKOLENIA

ANALIZA POTRZEB

Przed rozpoczciem szkolenia na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy i okrelany jest cel szkolenia oraz dokonywana jest wstpna analiza potrzeb klienta

TEST KWALIFIKACYJNY

Uczestnicy przystpuj do testu kwalifikacyjnego w wersji on-line (100 punktów) na stronie www.tfls.com.pl lub w formie testu stacjonarnego (250 punktów).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Przeprowadzane s indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z Metodykiem, majce na celu potwierdzenie poziomu oraz ustalenie potrzeb indywidualnych uczestników szkolenia

PODZIA NA GRUPY

Na podstawie wyników testu oraz rozmów kwalifikacyjnych dokonywany jest podzia na grupy

LEKCJA PRÓBNA

Odbywaj si bezpatne lekcje próbne, które maj na celu wstpne zapoznanie z proponowanymi lektorami, metodami nauczania, podrcznikami.

OPRACOWANIE PROGRAMU SZKOLENIA

Na podstawie informacji o potrzebach jzykowych uczestników szkolenia, Metodyk dobiera podrczniki oraz opracowuje ramowy program kursu. Nastpnie lektorzy opracowuj szczegóowy rozkad materiau w swoich grupach.

ETAP II : MONITOROWANIE SZKOLENIA

MONITOROWANIE FREKWENCJI

W trakcie trwania szkolenia lektorzy zobowizani s do prowadzenia list obecnoci oraz przygotowywania miesicznych zestawie frekwencji.

KONTROLA EFEKTYWNOCI

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowizani s do sprawdzania postpów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujcych dany etap nauk: testy czstkowe i semestralne, zestawienia sówek oraz zagadnie gramatycznych.

RAPORT SEMESTRALNY Z POSTPÓW

Na podstawie wyników testu semestralnego , frekwencji oraz zaangaowania poszczególnych kursantów w zajcia, sporzdzane s raporty semestralne, podsumowujce dany etap szkolenia, oraz weryfikujce jego efektywno.

KONTROLA JAKOCI

W trakcie trwania kursów prowadzone s regularnie ankiety majce na celu sprawdzenie jakoci kursów, ogólnego poziomu zaj, zaangaowania lektora, oraz zadowolenia uczestników.
Okresowo przeprowadzane s hospitacje zaj.
Wyniki ankiet oraz hospitacji s podsumowywane i omawiane szczegóowo z lektorami.

ETAP III : PODSUMOWANIE SZKOLENIA

TEST KOCOWY

Na koniec szkolenia organizowany jest test kocowy przekrojowo sprawdzajcy wiedz z zakresu materiau zrealizowanego podczas caoci szkolenia.

RAPORT KOCOWY

Na podstawie wyników testów czstkowych oraz testu kocowego , frekwencji oraz zaangaowania poszczególnych kursantów w zajcia , sporzdzane SA raporty dla poszczególnych uczestników, opisujce ich postpy, oraz poziom umiejtnoci.

RAPORT Z PRZEBIEGU SZKOLENIA

Sporzdzane s take raporty kocowe, opisujce przebieg caoci szkolenia, oraz weryfikujce jego efektywno.

ZAWIADCZENIA/CERTYFIKATY

Na podstawie wyników testów , frekwencji oraz zaangaowania poszczególnych kursantów w zajcia , sporzdzane s raporty semestralne oraz kocowe, opisujce przebieg szkolenia oraz weryfikujce jego efektywno.
Raport czstkowy oraz kocowy stanowi podstaw do wystawienia certyfikatu oraz zawiadczenia MENiS

Referencje

W naszej wsppracy z TFLS cenimy sobie rwnie dbao o klienta, otwarto na nasze potrzeby, elastyczno w dziaaniu. Bez wahania moemy poleci TFLS wszystkim firmom, ktre jeszcze nie znalazy odpowiadajcej im szkoy jzykowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane s do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowujc si do naszych wymaga. Lektorzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe i dowiadczenie, a przede wszystkim s niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zaj.

Magorzata Winiewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentujca najstarsze na wiecie prywatne wydawnictwo publikujce materiay do nauki jzyka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazi swoje najwiksze uznanie dla wsppracy ze Szko Jzykw Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczeglnie chcielibymy podkreli wkad jaki dowiadczeni lektorzy szkoy wnieli do publikowanych przez nas materiaw, ktre obecnie wykorzystywane s przez uczniw na caym wiecie. Nieocenione komentarze oraz udzia w pilotowaniu przygotowywanych materiaw, ktrych podjli si pracownicy szkoy pozwoliy nam na wydanie najwyszej klasy podrcznikw i sownikw.

Artur Grabo, Pearson Education Polska

Wsppraca ze szko TFLS przez cay okres projektu ukadaa si wzorcowo, a proces szkolenia zakoczy si widoczn popraw znajomoci jzyka u osb biorcych udzia w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracownikw.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuacj wsppracy wykorzystujc coraz to nowsze moliwoci, ktre oferuje nam TFLS wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarwno pod wzgldem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwizaniem.

Leszek Smt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Aktualnoci

2020-03-24

ODWOANIE ZAJ DYDAKTYCZNYCH w dniach 12.03 - 14.04.2020 - Decyzja MEN
Zawieszenie zaj na kursach w TFLS w dniach 12-14.04.2020 r. - Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. : http://www.tfls.com.pl/kursy,526,395,decyzja-ministra-edukacji-narodowej.html wicej

2020-03-24

ZAPISY NA KURSY
W dniach 25.03 - 14.04.2020 r. zapisy na kursy odbywaj si w godz. 14.00-19.00 od poniedziaku do pitku. wicej

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].