Szkoła Języków Obcych

Sobota 16 grudnia 2017

PracaAngielski on-lineDla lektorów
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Metodyk radzi

Który język jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże obserwujemy wzrost zainteresowania innymi językami tj.: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski , a także ostatnio język szwedzki. Wielu spośród kursantów TFLS jednocześnie uczęszczają na kursy języka angielskiego oraz inne obcego.

O metodach nauczania

Obecnie wśród metod nauczania najlepiej sprawdza się metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejętność komunikowania się w środowisku anglojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są materiały autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Jaką szkołę wybrać?

Przy wyborze szkoły językowej najważniejsza jest jej renoma, opinie studentów, a także kadra lektorska. Jeżeli szkoła specjalizuje się w kursach egzaminacyjnych, czy też posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych oznacza to, iż posiada zespół kadry o najwyższych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoły jest też jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jakość testów oraz sposób przydziału do grup.

Jaki kurs będzie najlepszy?

Wybór rodzaju oraz intensywności kursu powinny być uzależnione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osób, którym zależy na szybkich postępach, czy też na zdaniu konkretnego egzaminu, zajęcia powinny obejmować co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeśli chodzi o podtrzymanie kontaktu z językiem, czy naukę od podstaw kurs powinien obejmować 2-4 godziny tygodniowo.

Kursy językowe ogólne - organizacja nauczania

Uwaga: TFLS posiada Akredytację MEiN na prowadzenie kursów językowych 

Kursy językowe ogólne organizowane są na 12 semestrach (które obejmują 6poziomów zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2) z języków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego

Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania,niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Semestr nauki na kursie ogólnym realizowany jest:

 • w trakcie roku szkolnego w systemie:
  STANDARD - 50 godz.  lub
  PREMIUM - 60 godz. 
  i trwa od  3,5 do 4 miesięcy w zależności od wybranej intensywności zajęć.

  Do każdego semestru w ramach promocji przysługuje 30 godz.* bezpłatnego kursu konwersacyjnego z native speakers, a przy zapisie na 2 semestry (na cały rok) aż 60 godz. bezpłatnego kursu konwersacyjnego z native speakers oraz darmowy kurs drugiego języka dla początkujących.   
 • na kursach wakacyjnych (czerwiec - wrzesień) w trakcie 1 lub 2 miesięcy na kursach 50 godzinnych;
 • w ofercie wakacyjnej są również dostępne 3 tygodniowe kursy Grammar & Vocabulary 24 godzinne  z języka angielskiego.   

Aby zrealizować program danego poziomu nauki i uzyskać zaświadczenie oraz certyfikat należy ukończyć 2 semestry.

Na zakończenie każdego semestru nauki organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest raport semestralny, a po ukończeniu 2 semestrów raport końcowy, certyfikat ukończenia danego poziomu oraz zaświadczenie MEN - Ministerstwa Edukacji Narodowej
 


* ilość lekcji nieobowiązkowych bezpłatnych konwersacji oraz kursu drugiego języka dla początkujących  na zasadach oferty dostępnej w biurze TFLS

 

Celem kursów językowych jest:

 • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym
 • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach
 • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

Podręczniki:

 • w zależności od języka
 • materiały dodatkowe: artykuły prasowe, literatura, nagrania audio, DVD, video

 

Poziomy nauczania

Tabela poziomów nauczania

 

System nauczania w szkole TFLS został stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli tzw. Skalę Rady Europy.

Kolejne etapy nauki podzielone są na 12 semestrów:od poziomów podstawowych A1 i A2, poprzez poziomy samodzielności B1 i B2 , aż do poziomów biegłości językowej C1 i C2.

Aby osiągnąć wystarczający poziom  komunikatywności w danym języku obcym należy ukończyć co najmniej 300-450 godzin kursów, czyli około 3 lat nauki w trybie kursów standardowych (1 x 4 lub 2 x 2 godz. lekcyjne tygodniowo) lub 2 lat w trybie przyspieszonym (2 x 3 godz. lekcyjne tygodniowo). Okres ten można skrócić w czasie wakacji poprzez uczestniczenie w miesięcznych lub dwu miesięcznych kursach wakacyjnych, w trakcie których jest realizowanych program całego semestru.   

Aby dojść do poziomów kursów egzaminacyjnych oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się językiem należy ukończyć 500-550 godzin kursów, czyli około 4 lat nauki w trybie kursów standardowych (1 x 4 lub 2 x 2 godz. lekcyjne tygodniowo) lub 3 lat w trybie przyspieszonym (2 x 3 godz. lekcyjne tygodniowo). Okres ten można skrócić w czasie wakacji, poprzez uczestniczenie w miesięcznych lub dwu miesięczny kursach wakacyjnych, w trakcie których jest realizowanych 48 godz. (4 x 3 godz. tygodniowo).  

Osiągnięcie poziomu biegłości uzależnione jest od tempa nauki, systematyczności słuchacza, motywacji oraz poziomu kształcenia, nad którym pełni stały nadzór zespół metodyków o najwyższych kwalifikacjach.

Przed rozpoczęciem nauki wskazane jest dokładne określenie poziomu słuchacza, które gwarantuje specjalnie opracowany autorski system testów kwalifikacyjnych oraz bezpłatna konsultacja z metodykiem.TFLS forum

Oferta kursów językowych

W Semestrze Jesień 2017  TFLS oferuje zarówno kursy ogólne języka:

 • angielskiego,
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • włoskiego
 • szwedzkiego

na 6 poziomach (12 semestrów) według Skali Rady Europy - tj. A1, A2, B1, B2, C1, C2.

oraz kursy przygotowawcze do egzaminów:

 • IELTS - International English Language Testing System 
 • FCE (Cambridge) First Certificate in English
 • CAE - (Cambridge) Certificate in Advanced English
 • CPE - (Cambridge) Certificate of Proficiency in English
 • MATURA 2018 z jęz. angielskiego
 • LCCI/ EFB – English for Business
 • LCCI/ SEFIC – Spoken English for Industry & Commerce
 • TOEFL iBT - Test of English as a Foreign Language
 • GMAT - Graduate Management Admission Test
 • TOLES - Test of Legal English Skills

jak i kursy specjalistyczne: Business English, Legal English (angielski dla prawników)

Lektorzy

Szkoła zatrudnia 200 lektorów, w tym lektorów języka angielskiego o najwyższych kwalifikacjach, oraz 30 Native Speakers.

Lektorzy TFLS posiadają pełne kwalifikacje językowe oraz pedagogiczne i metodyczne. Są to: Absolwenci  Filologii Angielskiej, Amerykanistyki, Germanistyki, Iberystyki, Romanistyki, Skandynawistyki oraz Lingwistyki Stosowanej, doktoranci i doktorzy w.w. wydziałów, stypendyści uczelni zagranicznych.

Native Speakers posiadają przygotowanie metodyczne, dyplomy CELTA, DELTA, TEFL, FTBE.

W przypadku kursów egzaminacyjnych lektorzy posiadają dodatkowe kwalifikacje egzaminatorów oraz doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu danego egzaminu.

W przypadku kursów specjalistycznych oprócz kwalifikacji kierunkowych nauczycielskich lektorzy dodatkowo posiadają potwierdzenie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu np. zarządzania, ekonomii, prawa, tłumaczeń specjalistycznych oraz duże doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń firmowych, tłumaczeń i  kursów autorskich.

Kwalifikacje lektorów są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez naszych metodyków, a także podnoszone poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych

Metodyka nauczania

Kursy językowe organizowane przez TFLS nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania, ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności do komunikowania się w języku obcym w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Założenia programowe szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej: zobacz więcej

Kontrola postępów w nauce

 

Na podstawie wyników testów , frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia , sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia  oraz weryfikujące jego efektywność.

Raport cząstkowy oraz  końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu oraz zaświadczenia MENiS.

W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne-„mock exams”. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauki.

Gwarancja jakości

Po raz kolejny została potwierdzona jakość nauczania w TFLS, tym razem przez Kuratorium Oświaty. Po wnikliwiej kontroli, przyznano nam akredytację na prowadzenie kursów ogólnych i egzaminacyjnych z języka angielskiego

TFLS jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie może poszczycić się uzyskaniem Akredytacji Kuratorium Oświaty.

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.ADM.I-KB-4962/4/08 z dnia 28.03.2008 r. TFLS - Testing & Foreign Language Services Szkoła Języków Obcych w Warszawie otrzymała akredytację na szkolenia:
1. Język angielski ogólny,
2. Język angielski - przygotowanie do 
    egzaminów Cambridgde FCE, CAE, CPE,
3. Język angielski - przygotowanie do 
    egzaminów LCCI,
4. Język angielski - przygotowanie do
    egzaminów TOEFL,
5. Język angielski - przygotowanie do
    egzaminów TOLES
6. Język angielski - przygotowanie do matuy z
    języka angielskiego
7. Język angielski - kursy specjalistyczne

 

Krótko o kursach

Kursy ogólne - z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz szwedzkiego nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Kursy egzaminacyjne:  FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS , LCCI - English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura 2015 z jęz. angielskiego itp., nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

Kursy konwersacyjne -  przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego . Kursy prowadzone są przez doświadczonych Native Speakers ( z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii) . Nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy.

Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy:  język angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, na których wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy związany  z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem  na polu zawodowym.

Kursy specjalistyczne: przeznaczone dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu:  prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, itp. Aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych  podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj. fragmenty artykułów z prasy oraz  literatury fachowej , wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, case studies.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać na kurs należy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego:

I etap - test on-line 100 pytań, czas trwania 50 minut lub test stacjonarny, 250 pytań, czas trwania 60 minut. Test można wykonać wykonać na stronie www.tfls.com.pl lub w biurze przy ul. Boduena 4. Wynik testu należy wydrukować lub zapisać na liście rankingowej.   

II etap - bezpłatna rozmowa kwalifikacyjna z metodykiem. Na rozmowę kwalifikacyjną można się zgłosić bez zapisywania w godz.:

- 10.00-19.00 od poniedziałku do piątku lub
-  w soboty w godz. 12.00-16.00.

Na podstawie wyników testu oraz rozmowy i analizy potrzeb metodyk dobiera optymalny dla kandydata kurs.

Zapisy, testy oraz bezpłatne rozmowy kwalifikacyjne z metodykami odbywają się w Biurze Szkoły przy ul.Boduena 4 w godz. 10.00-19.00 (pon. - pt.) oraz w soboty  w godz. 12.00-16.00. 
 

Przy zapisie należy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz wnieść opłatę z tytułu I raty kursu.
 

Kolejne raty za kurs powinny być wnoszone gotówką, kartą płatniczą lub przelewem - kliknij po dane rachunku bankowego TFLS

 

Infolinia

Referencje

W naszej współpracy z TFLS cenimy sobie również dbałość o klienta, otwartość na nasze potrzeby, elastyczność w działaniu. Bez wahania możemy polecić TFLS wszystkim firmom, które jeszcze nie znalazły odpowiadającej im szkoły językowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane są do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowując się do naszych wymagań. Lektorzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, a przede wszystkim są niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zajęć.

Małgorzata Wiśniewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentująca najstarsze na świecie prywatne wydawnictwo publikujące materiały do nauki języka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazić swoje największe uznanie dla współpracy ze Szkołą Języków Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczególnie chcielibyśmy podkreślić wkład jaki doświadczeni lektorzy szkoły wnieśli do publikowanych przez nas materiałów, które obecnie wykorzystywane są przez uczniów na całym świecie. Nieocenione komentarze oraz udział w pilotowaniu przygotowywanych materiałów, których podjęli się pracownicy szkoły pozwoliły nam na wydanie najwyższej klasy podręczników i słowników.

Artur Graboś, Pearson Education Polska

Współpraca ze szkołą TFLS przez cały okres projektu układała się wzorcowo, a proces szkolenia zakończył się widoczną poprawą znajomości języka u osób biorących udział w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracowników.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuację współpracy wykorzystując coraz to nowsze możliwości, które oferuje nam TFLS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarówno pod względem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwiązaniem.

Leszek Smęt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Biuletyn informacyjny

Podaj swój e-mail jeśli chcesz być informowany o naszych promocjach

e-mail:

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektorów

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje zasady stosowania plików cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj więcej tego powiadomienia ].