Szkoła Języków Obcych

Sobota 11 lipca 2020

PracaAngielski on-lineDla lektorów
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2020-06-12

W dniu 12.06.2020 biuro jest czynne w godz. 14.00-17.00
więcej

2020-06-04

PRACA BIUROWA DLA STUDENTEK ZAOCZNYCH
Zatrudnimy studentki zaoczne w naszym biurze obsługi klienta przy ul. Boduena 4 w Warszawie. CV ze zdjęciem, prosimy przesyłać na adres praca@tfls.com.pl. więcej

CAE - Terminy Egzaminów

 

Terminy CAE (Cambridge English: Advanced)

Wersja PB - Paper Based

Papers: Reading, Writing and Use of English and Listening

26.02.2020
14.03.2020

09.05.2020
10.06.2020
20.06.2020
11.07.2020
31.07.2020
28.08.2020

Paper: Speaking

21.02-01.03.2020
06-15.03.2020
01-10.05.2020
05-14.06.2020
12-21.06.2020
03-12.07.2020
24.07-02.08.2020
21-30.08.2020

Wersja komputerowa - CB

Papers: Reading, Writing and Use of English and Listening

18.01.2020 
15.02.2020
20.03.2020
04.04.2020
14.05.2020
23.05.2020
09.06.2020
13.06.2020
27.06.2020
18.07.2020

Paper: Speaking

10-19.01.2020
07-16.02.2020
13-22.03.2020
27.03-05.04.2020
08-17.05.2020
15-24.05.2020
05-14.06.2020
19-28.06.2020
10-19.07.2020

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Stąd też czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

REJESTRACJA NA EGZAMIN CAE

 

Wersja papierowa

do 19.01.2020
do 03.02.2020

do 28.03.2020
do 02.05.2020
do 10.05.2020
do 22.06.2020
do 06.07.2020

Wersja komputerowa

do 03.01.2020
do 31.01.2020
do 05.03.2020
do 20.03.2020
do 25.04.2020
do 08.05.2020
do 25.05.2020
do 29.05.2020
do 12.06.2020
do 03.07.2020

Cena egzaminu CAE: 

 • 645 zł wersja papierowa
  - 50 zł dla klientów TFLS
 • 665 zł wersja komputerowa
  - 50 zł dla klientów TFLS

Rejestracja: w biurze TFLS lub on-line

Statystyki zdawalności egzaminu CAE

 

CAE - wersja komputerowa

Od czerwca 2010 r. egzamin CAE  przeprowadzany jest wersji papierowej oraz komputerowej. Poniżej prezentujemy ważne informacje na temat nowej wersji egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu
Format egzaminu CAE w wersji komputerowej jest identyczny jak w wersji papierowej, tak więc
nie ma potrzeby specjalnego przygotowania się do egzaminu computer- based.


Jasne instrukcje
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci mają możliwość wysłuchania instrukcji dotyczących m.in. sposobu zaznaczania odpowiedzi, przechodzenia do kolejnych części testu, sposobu zakończenia testu.

Monitoring przebiegu testu
Kandydaci widzą na ekranie postępy w wykonaniu testu. W rogu ekranu wyświetla się czas pozostały do zakończenia danej części (np. Reading). Można sprawdzić jaki procent został już wykonany, na jakie pytania została udzielona odpowiedź, a jakie pola pozostają puste. Taki monitoring zapobiega pominięciu części testu bądź pozostawieniu pól bez odpowiedzi. Pięć minut przed końcem egzaminu miga wyświetlacz czasu sygnalizując zbliżające się zakończenie.

Czytelna forma testu
W każdym momencie egzaminu można wrócić do dowolnego pytania i sprawdzić swoją odpowiedź.
W każdej części (np. Reading) na ekranie są widoczne zarówno teksty jak i pytania.
Odpowiedzi są zaznaczane bezpośrednio w teście, nie ma konieczności przenoszenia odpowiedzi na answer sheets (formularz odpowiedzi).

Część rozumienia ze słuchu (Listening)
W przypadku testów computer based, każdy słuchacz ma do dyspozycji słuchawki i sam dostosowuje głośność dźwięku.

Wyniki egzaminu
Wyniki egzaminu są dostępne po upływie 14 dni. Można je sprawdzić logując się na stronie Cambridge ESOL.

Terminy egzaminów
Sesje w wersji komputerowej odbywają sie co 2 miesiące.

CAE - Uznawalność egzaminu

Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.

CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.

CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.
Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

 • płynność w posługiwaniu się szerokim zakresem struktur językowych i leksykalnych
 • świadomość związków kulturowo - językowych
 • rozróżnienie stopnia formalności wypowiedzi
 • zastosowanie języka w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego
 • wyrażanie opinii, branie czynnego udziału w dyskusji, argumentowanie
 • kreatywne i elastyczne użycie języka, oraz szybka i adekwatna reakcja w różnych sytuacjach

CAE - Zalecane Lektury 2012

  • William Golding: Lord of the Flies
   (Nauczyciele mogą także wykorzystać wersję filmową utworu w celu opracowania z uczniami pytań dotyczących tego tekstu.)
  • P D James: The Lighthouse

CAE - Struktura egzaminu

Egzamin CAE jest dostępny w dwóch równoważnych wersjach: papierowej i komputerowej.

Egzamin CAE składa się z 5-ciu części (tzw. Papers) :
Paper 1: Reading
Paper 2: Writing
Paper 3: Use of English
Paper 4: Listening
Paper 5: Speaking

Paper 1: Reading - Czytanie
czas trwania: 1 godz. 15 min

Część ta składa się z 4 zadań:
Part 1 – 3 teksty, po 2 pytania typu multiple do każdego
Part 2 – gapped text (usuniete paragrafy)
Part 3 – multiple choice
Part 4 – multiple matching 

Ilość pytań : w sumie 34 pytania, 6 tekstów
Punktacja: W częściach 1,2, 3 za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 punkty, w części 4, natomiast 1 punkt . 

Długość tekstów około 550-850 słów w tekście.  W sumie ponad 3000 słów.

Paper 2: Writing - Pisanie
czas trwania: 1 godz. 30 minut

Writing składa się z 2 części:
Part 1 – zadanie obowiązkowe: artykuł prasowy, raport lub oferta (180-220 słów)
Part 2: Wybór jednej z 5 opcji (220-260 słów).
Pytanie 1-4 – wybór jednego tekstu (article, letter, report, proposal, review, competition entry, essay, information sheet, contribution)
 Pytanie 5 – zadanie oparte na lekturach (set texts); do jednej z dwóch lektur jedno pytanie ściśle związane z jej treścią: artykuł, esej, raport, recenzja.

Lektury:
- Kingsley Amis '' Lucky Jim''
- John Grisham ''The Pelican Brief''

Paper 3: Use of English
czas trwania: 60 minut

Paper 3 składa się z 5 części:
Part 1: Multiple Choice Cloze- 12 pytań
Part 2: Open Cloze- 15 pytań
Part 3: Word Formation-10 pytań
Part 4: Gapped Sentences-5 pytań
Part 5: Key Word Transformations- 8 pytań

Ilość pytań : w sumie 50
Punktacja: W częściach 1, 2 i 3 za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, natomiast w części 4 - 2 punkty , a w części 5 do 2 punktów.

Paper 4: Listening - Słuchanie
czas trwania: ok. 40 minut

Listening skałada ię z 4 części:
Part 1: Short extracts – 3 krótkie, niepowiązane nagrania (interakcje), 2 pytania do każdego nagrania
Part 2: Sentence Completion (monolog)
Part 3: Multiple Choice (konwersacja)
Part 4: Multiple Matching- 5 krótkich tematycznych monologów; 2 zadania wymagające wyboru spośród ośmiu opcji.

Ilość pytań : w sumie 30
Punktacja: Każdy z tekstów, oprócz części 2 jest odtwarzany 2 razy. Za każdą poprawną odpowiedz można uzyskać 1 punkt.

Paper 5: Speaking - Mówienie
czas trwania: 15 minut

Speaking obejmuje 4 części:
Part 1 – interview (rozmowa ogólna o kandydacie, jego wykształceniu, rodzinie, pracy , zainteresowaniach itp.)
Part 2 – individual long turns (rozmowa na podstawie zestawu fotografii)
Part 3 - collaborative task (zadanie wspólne kandydatów);
Part 4 – discussion (dyskusja na zadany temat pomiędzy kandydatami a egzaminatorem)

W części tej uczestniczy 2 kandydatów oraz 2 egzaminatorów. 

Dodatkowe informacje o egzaminie CAE

Zakres tematyczny

 • Praca
 • Styl życia
 • Rozwój społeczny
 • Media
 • Relacje międzyludzkie
 • Edukacja
 • Tradycje narodowe i społeczne
 • Rozrywka
 • Podróże / Turystyka
 • Zdrowie/ Aktywność fizyczna
 • Nauka i technologia
 • Ludzie
 • Archeologia
 • Historia
 • Biznes/ Handel/ Przemysł
 • Środowisko naturalne/ Ekologia
 • Sztuka
 • Biologia
 • Architektura
 • Język
 • Psychologia
 • Społeczeństwo

Skala ocen

• Oceny pozytywne - A, B, C
• Oceny negatywne - D, E

Przedział procentowy

Wynik egzaminu

100% - 80%

A egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym

79% - 75% 

B egzamin zdany z wynikiem dobrym

74% - 60%

C egzamin zdany z wynikiem zadowalającym

59% - 55% 

D egzamin nie zdany minimalną liczbę punktów

poniżej 54%

E Egzamin nie zdany

Lokalizacja

Metodyk radzi

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektorów

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje zasady stosowania plików cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj więcej tego powiadomienia ].