Szkoła Języków Obcych

Poniedzia�ek 16 lipca 2018

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Metodyk radzi

Ktry jzyk jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym jzykiem jest angielski, jednake obserwujemy wzrost zainteresowania innymi jzykami tj.: francuski, niemiecki, hiszpaski, woski , a take ostatnio jzyk szwedzki. Wielu spord kursantw TFLS jednoczenie uczszczaj na kursy jzyka angielskiego oraz inne obcego.

O metodach nauczania

Obecnie wrd metod nauczania najlepiej sprawdza si metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejtno komunikowania si w rodowisku anglojzycznym. W metodzie tej wykorzystywane s materiay autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniajce szybkie postpy w nauce.

Jak szko wybra?

Przy wyborze szkoy jzykowej najwaniejsza jest jej renoma, opinie studentw, a take kadra lektorska. Jeeli szkoa specjalizuje si w kursach egzaminacyjnych, czy te posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminw midzynarodowych oznacza to, i posiada zesp kadry o najwyszych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoy jest te jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jako testw oraz sposb przydziau do grup.

Jaki kurs bdzie najlepszy?

Wybr rodzaju oraz intensywnoci kursu powinny by uzalenione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osb, ktrym zaley na szybkich postpach, czy te na zdaniu konkretnego egzaminu, zajcia powinny obejmowa co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeli chodzi o podtrzymanie kontaktu z jzykiem, czy nauk od podstaw kurs powinien obejmowa 2-4 godziny tygodniowo.

Kurs przygotowawczy do egzaminu IELTS

 

Kursy przygotowawcze do egzaminu IELTS
/International English Language Testing System/

 

WAKACYJNE KURSY IELTS 

W okresie wakacji  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujcych do zdania egzaminu: IELTS 30h (przyspieszony) oraz IELTS 48h

 

 • IELTS 30h + egzamin próbny gratis - KURS PRZYSPIESZONY

  + 30h* bezpatnych konwersacji z 
     native speakers
  + kurs drugiego jzyka dla 
     pocztkujcych gratis*

  Czas trwania
  : 2,5 tygodnia

  Cena:
  - 749 z w grupie 8 -12 osób
  - 829 z w grupie 4 - 8 osób

  Zobacz peen cennik

  Dni zaj:
  pon., wt., r. i czw. 
  pon. i r./  lub
  wt. i czw./ lub

  sob. i  niedz./

  Intensywno zaj:
  4 x 3h tygodniowo
  2 x 3h tygodniowo.

  Godziny rozpoczcia zaj:

  w tygodniu: 09,00, 12.00, 16.30, 18.10, 19,00

  w sob. i niedz. 10.30

  Pocztek zaj na kursach IELTS: sprawd daty rozpoczcia zaj w cenniku

  Zapisz si on-line

 • IELTS 48h + egzamin próbny gratis
  + 15h* bezpatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego jzyka dla pocztkujcych gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : 4 lub 8 tygodni

  Cena: 
  949 z w grupie 8 -12 osób
  999 z w grupie 4 - 8 osób

  Zobacz peen cennik 


  Zapisz si on-line  


  Pocztek zaj na kursach IELTS: sprawd daty rozpoczcia zaj w cenniku. 

  Dni zaj:
  pon., wt., r. i czw./ lub 
  pon. i r./ lub
  wt. i czw./ lub
  sob. i  niedz.


  Intensywno zaj:
  4 x 3h tygodniowo lub
  2 x 3h tygodniowo

  Godziny zaj:

  w tygodniu:od 09,00, 12.00, 16.30, 18.10, 19,00


  w sob. i niedz. od 10.30

  Miejsce zaj:

  Warszawa ródmiecie (blisko metra). Zobacz lokalizacje
  . 

 

O kursach do IELTS 

W semestrze WIOSNA 2018  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujcych do zdania egzaminu: IELTS 30h (przyspieszony) oraz IELTS 60h

 • IELTS 30h + egzamin próbny gratis - KURS PRZYSPIESZONY

  + 30h* bezpatnych konwersacji z 
     native speakers
  + kurs drugiego jzyka dla 
     pocztkujcych gratis*
  egzamin próbny gratis!

  Czas trwania
  : 5 tygodni

  Cena:
  - 749 z w grupie 8 -12 osób
  - 829 z w grupie 4 - 8 osób

  Raty 0%.

  Zobacz peen cennik

  Dni zaj:
  pon. i r./  lub
  wt. i czw./ lub

  sob. i  niedz./

  Intensywno zaj:
  2 x 3h tygodniowo.

  Godziny rozpoczcia zaj:

  w tygodniu: 07.30, 09,00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.10, 19,00, 19.45

  w sob. i niedz. 10.30

  Pocztek zaj na kursach IELTS: sprawd daty rozpoczcia zaj w cenniku

  Zapisz si on-line

 • IELTS 60h + egzamin próbny gratis
  + 30h/60h* bezpatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego jzyka dla pocztkujcych gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : od 10 do 15 tygodni

  Cena: 
  od 999 z w grupie 8 -12 osób
  od 1099 z w grupie 4 - 8 osób

  Raty 0%.

  Zobacz peen cenn
  ik
   


  Zapisz si on-line  


  Pocztek zaj na kursach IELTS: sprawd daty rozpoczcia zaj w cenniku. 

  Dni zaj:
  pon. i r./ lub
  wt. i czw./ lub
  sob. i  niedz./ lub
  lub
  soboty.

  Intensywno zaj w tygodniu:
  2 x 2h tygodniowo lub
  2 x 3h tygodniowo

  Intensywno zaj w
  weekendy:


  1 x 4h soboty
  2 x 3h sob. i niedz.

  Pocztet zaj:

  w tygodniu:od 07.30, 09,00, 10.30, 12.00, 10, 16.30, 18.10, 19,00, 19.45


  w soboty: od 09.00

  w sob. i niedz. od 10.30

  Miejsce zaj:

  Warszawa ródmiecie (blisko metra). Zobacz lokalizacje
  . 

 

O kursach IELTS 
 

 • Kursy przygotowawcze y do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczony jest dla osób udajcych si na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest jzykiem komunikacji.

 • IELTS sprawdza znajomo jzyka uywanego nie tylko w rodowisku biurowym czy akademickim, ale take w yciu codziennym i jest dostpny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzaleniony od wymogów stawianych przez dan instytucj, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS:
  IELTS Academic jest przeznaczony dla osób, które zamierzaj studiowa w krajach anglojzycznych lub w jzyku angielskim na 
    poziomach licencjackich, 
  magisterskich oraz podyplomowych lub te chc doczy do organizacji zrzeszajcych profesjonalistów
    w danych dziedzinach  
  - IELTS General Training jest przeznaczonych dla tych osób, które chc studiowa na kierunkach niekoczcych si dyplomem
     uniwersyteckim, podj prac lub szkolenie zawodowe w krajach anglojzycznych lub wyemigrowa do kraju anglojzycznego. 

 • Kursy IELTS przeznaczone s dla osób, które osigny poziom jzykowy minimum B2/C1 i pragn w szybkim tempie zebra i uzupeni wiedz niezbdn do zdania egzaminu, zapozna si z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pyta i wymogami egzaminu.

 • Nacisk kadziony jest na uzupenienie wiedzy z zakresu poziomu B2/C1, podniesienie poziomu jzykowego do poziomu C1/C2 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pyta i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programie kursów IELTS przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukowa stres przed waciwym egzaminem, a take wyeliminowa sabe punkty, oraz wybra odpowiedni strategi. Gwarantujemy najwysz zdawalnoci na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.

 • Przeprowadzamy egzamin IELTS dla grup minimum 20 osób przy wspópracy z British CouncilCele kursów IELTS:

 • zapoznanie ze struktur IELTS: typami pyta , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny,
 • wiczenie rozumienia jzyka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegóowych informacji, sporzdzania notatek
 • rozwijanie komunikatywnoci wystarczajcej do funkcjonowania w rodowisku anglojzycznym w sytuacjach dnia codziennego
 • wychwytywania gównych i mniej wanych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak równie informacji szczegóowych
 • rozwijanie umiejtnoci tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli i diagramu
 • wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez uycie przykadów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji przebiegu zdarze
 • wiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego
 • wyeliminowanie bdów poprzez zrónicowane wiczenia poprawiajce gramatyk i wzbogacajce zakres sownictwa.


Podrczniki:

- Seria Macmillan Ready for IELTS

- Cambridge Complete IELTS - Bands 6,5-7,5

- Przykadowe zestawy egzaminacyjne 

 
* ilo bezpatnych konwersacji z native speakersbritish ouncil warszawa, ielts warszawa

 

Infolinia

Referencje

W naszej wsppracy z TFLS cenimy sobie rwnie dbao o klienta, otwarto na nasze potrzeby, elastyczno w dziaaniu. Bez wahania moemy poleci TFLS wszystkim firmom, ktre jeszcze nie znalazy odpowiadajcej im szkoy jzykowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane s do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowujc si do naszych wymaga. Lektorzy posiadaj wysokie kwalifikacje zawodowe i dowiadczenie, a przede wszystkim s niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zaj.

Magorzata Winiewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentujca najstarsze na wiecie prywatne wydawnictwo publikujce materiay do nauki jzyka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazi swoje najwiksze uznanie dla wsppracy ze Szko Jzykw Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczeglnie chcielibymy podkreli wkad jaki dowiadczeni lektorzy szkoy wnieli do publikowanych przez nas materiaw, ktre obecnie wykorzystywane s przez uczniw na caym wiecie. Nieocenione komentarze oraz udzia w pilotowaniu przygotowywanych materiaw, ktrych podjli si pracownicy szkoy pozwoliy nam na wydanie najwyszej klasy podrcznikw i sownikw.

Artur Grabo, Pearson Education Polska

Wsppraca ze szko TFLS przez cay okres projektu ukadaa si wzorcowo, a proces szkolenia zakoczy si widoczn popraw znajomoci jzyka u osb biorcych udzia w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracownikw.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuacj wsppracy wykorzystujc coraz to nowsze moliwoci, ktre oferuje nam TFLS wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarwno pod wzgldem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwizaniem.

Leszek Smt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Sownik e-DICT

Wpisz sowo (wyraenie) polskie lub angielskie

sowo:

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].