Szkoła Języków Obcych

Wtorek 17 wrze�nia 2019

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Kursy językowe - organizacja
Wrzesień - nauka gratis!
Angielski ogólny/General English - wszystkie poziomy A0-C2
Angielski - kursy konwersacyjne
Angielski dla 8-klasisty - kurs przygotowawczy do ezgaminu
Angielski dla Młodzieży 12-15 lat
Angielski dla Licealistów
Grammar & Vocabulary In Action - kurs gramatyczny
Kursy do egzaminów z języka angielskiego - informacje ogólne
FCE - Cambridge English: First (B2) - kurs przygotowawczy
CAE - Cambridge English: Advanced (C1)
CPE - Cambridge English: Proficiency (C2)
IELTS
TOEFL iBT
Matura z Języka Angielskiego
Egzaminu B2 z języka angielskiego na studiach - kurs przygotowawczy
LCCI English for Business
TOLES/ Angielski dla Prawników
GMAT
Angielski - kursy specjalistyczne
Business English
Legal English/ Angielski dla prawników
Niemiecki
Hiszpański
Francuski
Włoski
Szwedzki
Kursy indywidualne
Darmowy Kurs Drugiego Języka
Bezpłatny kurs konwersacyjny
Terminy i miejsca zajęć
Lekcja próbna gratis!
Testy kwalifikacyjne
Zapisy - jak to zrobić?
Wpłaty: rachunek bankowy
Kontakt

Licytuj

Metodyk radzi

Który język jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże obserwujemy wzrost zainteresowania innymi językami tj.: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski , a także ostatnio język szwedzki. Wielu spośród kursantów TFLS jednocześnie uczęszczają na kursy języka angielskiego oraz inne obcego.

O metodach nauczania

Obecnie wśród metod nauczania najlepiej sprawdza się metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejętność komunikowania się w środowisku anglojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są materiały autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Jaką szkołę wybrać?

Przy wyborze szkoły językowej najważniejsza jest jej renoma, opinie studentów, a także kadra lektorska. Jeżeli szkoła specjalizuje się w kursach egzaminacyjnych, czy też posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych oznacza to, iż posiada zespół kadry o najwyższych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoły jest też jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jakość testów oraz sposób przydziału do grup.

Jaki kurs będzie najlepszy?

Wybór rodzaju oraz intensywności kursu powinny być uzależnione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osób, którym zależy na szybkich postępach, czy też na zdaniu konkretnego egzaminu, zajęcia powinny obejmować co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeśli chodzi o podtrzymanie kontaktu z językiem, czy naukę od podstaw kurs powinien obejmować 2-4 godziny tygodniowo.

Przygotowanie do egzaminu IELTS - kurs wakacyjny

 

Kursy przygotowawcze do IELTS
 

Uwaga: TFLS posiada status oficjalnego centrum przygotowujacego do egzaminu IELTS nadany przez Cambridge English Language Assessment oraz podwykonawcy British Councul w kwestiach organizacji egzaminu IELTS.  

 

KURSY IELTS -  JESIEŃ 2019 

W semestrze JESIEŃ 2019  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujących do zdania egzaminu: IELTS 30h (przyspieszony) oraz IELTS 60h

 • IELTS 30h - kurs przyspieszony

  + 30h* bezpłatnych konwersacji z 
     native speakers
  + kurs drugiego języka dla 
     początkujących gratis*
  egzamin próbny gratis!

  Czas trwania
  : 5 tygodni

  Cena:
  - 779 zł w grupie 9 -12 osób
  - 859 zł w grupie 4 - 9 osób

  Raty 0%.

  Zobacz pełen cennik

  Dni zajęć:

  pon. i śr./  lub
  wt. i czw./ lub

  sob. i  niedz./

  Intensywność zajęć:
  2 x 3h tygodniowo.

  Godziny rozpoczęcia zajęć:

  w tygodniu: 07.30, 09,00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.10, 19,00, 19.45

  w sob. i niedz. 10.30

  Początek zajęć na kursach IELTS: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku

  Zapisz się on-line

 • IELTS 60h + egzamin próbny gratis

  + 30h/60h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : od 10 do 15 tygodni

  Cena: 
  od 999 zł w grupie 9 -12 osób
  od 1199 zł w grupie 4 - 9 osób

  Raty 0%.

  Zobacz pełen cenn
  ik
   


  Zapisz się on-line  


  Początek zajęć na kursach IELTS: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku. 

  Dni zajęć:
  pon. i śr.  lub
  wt. i czw. lub
  sob. i  niedz. lub
  soboty.

  Intensywność zajęć w tygodniu:
  2 x 2h tygodniowo lub
  2 x 3h tygodniowo

  Intensywność zajęć w
  weekendy:


  1 x 4h soboty
  2 x 3h sob. i niedz.

  Początet zajęć:

  w tygodniu:od 07.30, 09,00, 10.30, 12.00, 10, 16.30, 18.10, 19,00, 19.45


  w soboty: od 09.00

  w sob. i niedz. od 10.30

  Miejsce zajęć:

  Warszawa Śródmieście (blisko metra). Zobacz lokalizacje
  . 

 

O kursach IELTS 
 

 • Kursy przygotowawcze y do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczony jest dla osób udających się na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.

 • - IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu
    codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów
    stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS:

  IELTS Academic jest przeznaczony dla osób, które zamierzają studiować w krajach anglojęzycznych lub w języku angielskim na 
    poziomach licencjackich, 
  magisterskich oraz podyplomowych lub też chcą dołączyć do organizacji zrzeszających profesjonalistów
    w danych dziedzinach  
  - IELTS General Training jest przeznaczonych dla tych osób, które chcą studiować na kierunkach niekończących się dyplomem
     uniwersyteckim, podjąć pracę lub szkolenie zawodowe w krajach anglojęzycznych lub wyemigrować do kraju anglojęzycznego. 

 • Kursy IELTS przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom językowy minimum B2/C1 i pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu.

 • Nacisk kładziony jest na uzupełnienie wiedzy z zakresu poziomu B2/C1, podniesienie poziomu językowego do poziomu C1/C2 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pytań i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programie kursów IELTS przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Gwarantujemy najwyższą zdawalności na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystąpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.

 • Przeprowadzamy egzamin IELTS dla grup minimum 20 osób przy współpracy z British CouncilCele kursów IELTS:

 • zapoznanie ze strukturą IELTS: typami pytań , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny,
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek
 • rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach dnia codziennego
 • wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli i diagramu
 • wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji przebiegu zdarzeń
 • ćwiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego
 • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia poprawiające gramatykę i wzbogacające zakres słownictwa.


Podręczniki:

- Seria Macmillan Ready for IELTS

- Cambridge Complete IELTS - Bands 6,5-7,5

- Przykładowe zestawy egzaminacyjne 

 

WAKACYJNE KURSY IELTS 

W okresie wakacji  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujących do zdania egzaminu: IELTS 30h (przyspieszony) oraz IELTS 48h

 

 • IELTS 30h + egzamin próbny gratis - KURS PRZYSPIESZONY
  + 30h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis**

  Czas trwania
  : 2,5 tygodnia

  Cena:  
  859 zł w grupie 4 - 9 osób

  Zobacz pełen cennik

  Dni zajęć, godziny oraz intensywność zajęc:
  pon., wt., śr. i czw. /4x3h tygodniowo
  09.00 - 11.15
  12.00 - 14.15
  18.10 - 20.25

  Intensywność zajęć:
  4 x 3h tygodniowo

  Godziny rozpoczęcia zajęć:


  Początek zajęć na wakacyjnych kursach IELTS 30h: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku.

  Zapisz się on-line


 •   IELTS 50h + egzamin próbny gratis
  + 15h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : 4 lub 8 tygodni

  Cena: 
  949 zł w grupie 4 - 9 osób

  Zobacz pełen cennik 


  Zapisz się on-line  


  Początek zajęć na wakacyjnych kursach IELTS 50h: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku

  Dni zajęć, godziny oraz intensywność zajęć:

  pon., wt., śr. i czw./ 4x3h tygodniowo
  09.00 - 12.00
  12.00 -14.15 


  pon. i śr./ lub
  wt. i czw./ 2x3h, 2x2h tygodniowo
  09.00 - 11.15
  12.00 - 14.15
  16,30 - 18,00
  18.10 - 20.25

  sob. i  niedz.
  10.30 - 12.45


  Miejsce zajęć:

  Warszawa Śródmieście (blisko metra). Zobacz lokalizacje.
   

 

O WAKACYJNYCH KURSACH IELTS 

 •  Wakacyjne Kury przygotowawczy do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczone są dla osób udających się na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.

 •  IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i  jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS.

 • Wakacyjne kursy IELTS 30h oraz IELTS 50h  przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom językowy B2 i pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu.

 •  Nacisk kładziony jest na uzupełnienie wiedzy z zakresu poziomu B2, podniesienie poziomu językowego do poziomu C1 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pytań i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programach obu kursó przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Gwarantujemy najwyższą zdawalności na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystąpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.


Cele wakacyjnych kursów IELTS:

 

 • zapoznanie ze strukturą IELTS: typami pytań , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny

 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek

 •  rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach dnia codziennego wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 •  rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli, diagramu

 •  wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji
  przebiegu zdarzeń

 •  ćwiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego

 • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia poprawiające gramatykę i wzbogacające zakres słownictwa.

 
* ilość bezpłatnych konwersacji z native speakersbritish ouncil warszawa, ielts warszawa

 

Nasi certyfikowani lektorzy od IELTS

Lektorzy TFLS przygotowujący do egzaminu IELTS przechodzą okresowe szkolenia,
które organizujemy we współpracy z naszym renomowanym partnerem, organizatorem
egzaminów IELTS British Council.  

 

  

   

  

  

  

Infolinia

Referencje

W naszej współpracy z TFLS cenimy sobie również dbałość o klienta, otwartość na nasze potrzeby, elastyczność w działaniu. Bez wahania możemy polecić TFLS wszystkim firmom, które jeszcze nie znalazły odpowiadającej im szkoły językowej.

Danuta Nowik, Deutsche Leasing Polska S.A.

Kursy dopasowane są do naszych potrzeb, a firma szybko reaguje na sugestie dopasowując się do naszych wymagań. Lektorzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, a przede wszystkim są niezwykle sumienni i zawsze przygotowani do zajęć.

Małgorzata Wiśniewska-Janus, HRK S.A.

Firma Pearson Education Polska reprezentująca najstarsze na świecie prywatne wydawnictwo publikujące materiały do nauki języka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazić swoje największe uznanie dla współpracy ze Szkołą Języków Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczególnie chcielibyśmy podkreślić wkład jaki doświadczeni lektorzy szkoły wnieśli do publikowanych przez nas materiałów, które obecnie wykorzystywane są przez uczniów na całym świecie. Nieocenione komentarze oraz udział w pilotowaniu przygotowywanych materiałów, których podjęli się pracownicy szkoły pozwoliły nam na wydanie najwyższej klasy podręczników i słowników.

Artur Graboś, Pearson Education Polska

Współpraca ze szkołą TFLS przez cały okres projektu układała się wzorcowo, a proces szkolenia zakończył się widoczną poprawą znajomości języka u osób biorących udział w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracowników.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuację współpracy wykorzystując coraz to nowsze możliwości, które oferuje nam TFLS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarówno pod względem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwiązaniem.

Leszek Smęt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Rejestracja na egzamin

11 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].