Szkoła Języków Obcych

Niedziela 23 lutego 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualnoci

2020-01-22

PRACA BIUROWA DLA STUDENTEK ZAOCZNYCH
Zatrudnimy studentki zaoczne w naszym biurze obsugi klienta przy ul. Boduena 4 w Warszawie. CV ze zdjciem, prosimy przesya na adres praca@tfls.com.pl. wicej

2020-01-21

PRACA dla Native Speakers of English
Zatrudnimy pilnie Native Speakers of English do prowadzenia kursw konwersacyjnych jzyka angielskiego. Zainteresowane osoby, prosimy o przesanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. wicej

Skala ocen

Ilo punktów Poziom Common reference levels Opis:
0 - 15

 

15 - 30

1

2

poziom podstawowy

wiadczy o znajomoci pojedynczych sów, wyrae oraz gramatyki w zakresie najbardziej podstawowym, umiejtnoci tworzenia prostych zda, przedstawienia si ,odpowiedzi na proste pytania, wykonywania prostych polece, biernego rozumienia oraz pisania prostych tekstów, wypeniania formularzy i druków z danymi osobowymi itp.

A1

BREAKTHROUGH   

31 - 40

 

41 - 50

3

4

A2

WAYSTAGE

wiadczy o znajomoci podstawowego zakresu struktur leksykalnych i gramatycznych, umiejtnoci formuowania krótkich wypowiedzi na tematy codzienne, umiejtnoci prostej wymiany informacji ,rozumienia i tworzenia krótkich tekstów , brania udziau w rutynowych rozmowach na znane tematy.
51 - 60 

 

61 - 75

5

 

6

poziom samodzielnoci

wiadczy o znajomoci struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie rednio zaawansowanym, umiejtnoci do pynnego komunikowania si w sytuacjach codziennych i zawodowych, rozumienia duszych tekstów i wypowiedzi zwizanymi z np. rodzin, zainteresowaniami, prac, podróami, zdarzeniami biecymi..

B1

THRESHOLD

76 - 90

 

91 - 100

7

 

8

B2

 VANTAGE

wiadczy o znajomoci sownictwa i struktur gramatycznych umoliwiajcych pynn komunikacj w szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych: umiejtnoci pynnego wygaszania opinii, brania czynnego udziau w dyskusji , argumentowania, formuowania przejrzystych, rozbudowanych wypowiedzi, rozumienia i pisania duszych tekstów .

Infolinia

Metodyk radzi

Ktry jzyk jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym jzykiem jest angielski, jednake obserwujemy wzrost zainteresowania innymi jzykami tj.: francuski, niemiecki, hiszpaski, woski , a take ostatnio jzyk szwedzki. Wielu spord kursantw TFLS jednoczenie uczszczaj na kursy jzyka angielskiego oraz inne obcego.

O metodach nauczania

Obecnie wrd metod nauczania najlepiej sprawdza si metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejtno komunikowania si w rodowisku anglojzycznym. W metodzie tej wykorzystywane s materiay autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniajce szybkie postpy w nauce.

Jak szko wybra?

Przy wyborze szkoy jzykowej najwaniejsza jest jej renoma, opinie studentw, a take kadra lektorska. Jeeli szkoa specjalizuje si w kursach egzaminacyjnych, czy te posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminw midzynarodowych oznacza to, i posiada zesp kadry o najwyszych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoy jest te jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jako testw oraz sposb przydziau do grup.

Jaki kurs bdzie najlepszy?

Wybr rodzaju oraz intensywnoci kursu powinny by uzalenione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osb, ktrym zaley na szybkich postpach, czy te na zdaniu konkretnego egzaminu, zajcia powinny obejmowa co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeli chodzi o podtrzymanie kontaktu z jzykiem, czy nauk od podstaw kurs powinien obejmowa 2-4 godziny tygodniowo.

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

1 dni do koca rejestracji

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].