Szkoła Języków Obcych

Sobota 4 kwietnia 2020

PracaAngielski on-lineDla lektor�w
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Lektorzy

Czas to pienidz!

Sownik e-DICT

Wpisz sowo (wyraenie) polskie lub angielskie

sowo:

Lektorzy

Barbara Gobowska

Magister Filologii Romaskiej Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Posiada dwa certyfikaty Izby Handlowej i Przemysowej w Paryu (sekretariat oraz hotelarstwo i turystyka). Odbya sta naukowy w Midzynarodowym Centrum Jzyków i Kultury w Wandei we Francji. Z TFLS wspópracuje od 2004r. Prowadzi kursy jzyka francuskiego na poziomach podstawowych oraz redniozaawansowanym.

Agnieszka Dróbkowska

Magister Filologii Romaskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, stypendystka paryskiej Sorbony
Od 1999 roku nauczaa na wszystkich poziomach (szkoa podstawowa, gimnazjum, liceum oraz lektor na wyszej uczelni) obecnie jest nauczycielem w LXX Liceum Ogólnoksztaccym im. A. Kamiskiego w Warszawie.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestniczc w rónego rodzaju kursach i szkoleniach.
Od wakacji wspópracuje z TFLS, prowadzi kursy ogólne na wszystkich poziomach.
Wykorzystujc rónorodne metody szczególn uwag przywizuje do waciwego podejcia do suchaczy i uczniów, skupiajc si nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale take na odpowiednim motywowaniu do nauki.
Motto: "Mówi si, e francuski nie jest atwy, jednak na moich zajciach nauka staje si przyjemnoci, gdy mona poczu, przey i posmakowa wszystkich barw Francji"

Edyta Jówiak

Magister Filologii Romaskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Posiada certyfikat z jzyka woskiego CILS. Odbya równie kurs metodyki nauczania jzyków obcych (3 semestry). W TFLS prowadzi zajcia z jzyka francuskiego na rónych poziomach zaawansowania od 2005 r.

Agnieszka Pietrzak

Posiada tytu Magistra Filologii Romaskiej. Studia koczya na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu. Jest stypendystka Fundacji Rozwoju „Nida”, które wspiera utalentowan modzie. Jako lektor jzyka francuskiego pracuje od 2000 r. W TFLS prowadzi kursy z jzyka francuskiego na rónych poziomach od 2004 r.

Lidia Sayga-ebrowska

Magister Filologii Romaskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada take dyplom Licencjata Nauczycielskiego Kolegium Jzyka Francuskiego w Warszawie. W 1998 r. odbya sta pedagogiczny w Centre Experimental d'Etude de la Civilisation Francaise na Uniwersytecie Paris-Sorbonne. Zajmowaa si m.in. specjalistycznymi tumaczeniami tekstów branowych w ramach wspópracy z firm COFRAPLEX z siedzib w Paryu.Jako lektor jzyka francuskiego ju od 10-ciu lat wspópracuje w ramach kontraktów z renomowanymi szkoami jzykowymi m.in. z ERA GSM, PEUGEOT, CITROEN, SERVIER, PGNiG.
Jest wspóautork ksiki dydaktycznej "Najpopularniejsze egzaminy jzykowe" wydanej przez wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
Ze szko TFLS zwizana jest od 2003 r; prowadzi zajcia na wszystkich poziomach zaawansowania oraz szkolenia dla firm.

"Moj pasj s jzyki obce: oprócz francuskiego znam angielski, hiszpaski, woski. Mam to szczcie, e z mojej pasji uczyniam swój zawód. Staram si zarazi ni wszystkich, którzy uczestnicz w moich zajciach. Myl,e czasem mi si to udaje ;)"

Justyna witkowska

Posiada tytu Doktora Filologii Romaskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez trzy lata uczya si w Instytucie Francuskim w Warszawie. Odbya stae m.in. na Uniwersytecie Katolickim w Lyone, w Oxford School w Londynie, w Centrum Nauczania Jzyków Obcych w Luksembrgu, w Alliance Francaise w Paryu, na Uniwersytecie w Besancon, w Gravelines na Universite de Formation des Maitres a take stypendia doktoranckie na Uniwersytecie w Genewie i w Paryu ufundowane przez Ambasad Francusk w Warszawie. Jako nauczyciel jzyka Francuskiego pracuje od 1993 r. Od 1996 r. jako nauczyciel akademicki metodyki nauczania j. francuskiego i gramatyki opisowej j. francuskiego w Nauczycielskim Kolegium Jzyka Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim.. Z TFLS wspópracuje od 2005 r. prowadzi kursy na najwyszych poziomach zaawansowania.

Nauka jzyka obcego to wkraczanie w czsto nieznany obszar
kulturowy. Dlatego tak wane by podczas nauki jzyka studenci
zdobywali wiedze o yciu, zwyczajach uytkowników danego jzyka.

Najwiksza satysfakcje sprawia mi gdy moi uczniowie sami sigaj po
ksiki czy filmy francuskojzyczne, szukaj wiadomoci o kulturze
Francji i odczuwaj nieodpart ch odwiedzenia jednego z krajów
obszaru francuskojzycznego.

Opinie suchaczy

TFLS to wietna szkoa, ktra posiada doskonale wyszkolon i wykwalifikowan kadr. Jestem na kursie oglnym i z ogromn przyjemnoci bd dalej kontynuowa nauk w TFLS! Lekcje s bardzo ciekawe, poniewa nauczyciele potrafi zainteresowa przedmiotem. To sprawia, e z zaj wynosi si bardzo duo i w szybkim tempie czyni si postpy. A nauka angielskiego staje si po prostu czyst przyjemnoci! Poza tym lekcje w takiej szkole bardzo pomagaj maturzystom, ktrzy potem s wietnie przygotowani do egzaminw na filologi angielsk(poziom nauczania w TFLS) jest nie byle jaki ! Mona wic miao powiedzie, e szkoa ta jest jak najbardziej godna polecenia.

Aneta

W TFLS ucz si od dwch lat i wszystko o czym byem zapewniany przy zapisie potwierdzio si. Dodatkowe, bezpatne konwersacje z native speakers, korzystna cena kursw oraz mia i kompetentna obsuga stawiaj TFLS na czele szk jzykowych w Warszawie.

Nathan

Wysoki poziom, wietni lektorzy, nativi (Angelo is the best!), klimat, system oceniania, wymagania i metody nauczania bardzo mi si podobaj. Polecam, jeeli chcecie si na prawd uczy, a nie obija.

Irkamatus

Uczszczam do TFLS od 2 lat, jestem teraz na 8 semestrze i uwaam e poziom w tej szkole jest bardzo dobry! Osobicie lubi tam chodzi... bo wiem e to jedna z lepszych szk!! Lekcje s ciekawe i dobrze prowadzone! No i te dodatkowe, darmowe konwersacje z nativami!

Iza20

Z moich dowiadcze z TFLS, mog powiedzie, e nauczyciele tam uczcy to profesjonalici. Lekcje s naprawd ciekawe - nie sposb si nudzi. Na pocztku nawet nie wiedziaem, e moja lektorka jest Polk - nie syszaem ani jednego sowa po polsku od niej. Poza tym wietna biblioteka, dostp do internetu, filmy angielskie, wietny kontakt z nauczycielami - maj jakie specjalistyczne dyplomy dla nauczycieli oprcz ukoczenia anglistyki plus duo bezpatnych konwersacji z nativami.

Beno165

Rejestracja na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

zapisz si na egzamin

Certyfikaty jakoci

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 22 622 20 58, 22 622 2059, 22 622 5697, 22 622 24 75, fax 22 622 20 58, 22 622 5697.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrze�one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].