TFLS

Środa 17 kwietnia 2024

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

O Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS

Informacje ogólne

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało na bazie bogatych, długoletnich doświadczeń Szkoły Językowej TFLS w dziedzinie:
  prowadzenia kursów egzaminacyjnych, kursów specjalistycznych oraz wewnętrznych szkoleń dla lektorów i egaminatorów egzaminów międzynarodowych. 
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS jest placówką wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych publicznych oraz niepublicznych szkół, wpisaną do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem 131/NPD/2007 (zaświadczenie).

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
Pobierz

Statut Placówki Doskonalenia Nauczycieli
Pobierz statut 

Kadra szkoleniowa

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS spełnia wszelkie wymagania kadrowe określane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
 • Kadrę szkoleniową stanowią osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i językowych: doświadczeni lektorzy oraz wykładowcy, pełniący również funkcje egzaminatorów egzaminów międzynarodowych oraz maturalnych.

   

 • Zakres działalności

  Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS prowadzi:

  • kursy przygotowawcze do egzaminów
   FTBE, TOLES ADVANCED, TESOL, TKT
    
  • kursy doskonalące dla nauczycieli języków obcych
  • warsztaty metodyczne i psychologiczne,
  • seminaria, konferencje i konsultacje metodyczne dla nauczycieli 

  wspiera i upowszechnia:

  • innowacje pedagogiczne i metodyczne
  • zmiany edukacyjne,
  • opracowanie programów autorskich,
  • doskonalenie wewnątrzszkolne lektorów;

  ponadto:

  • opracowuje bezpłatne lekcje on-line oraz porady
   metodyczne na stronie internetowej
   www.tfls.com.pl
  • tworzy bibliotekę metodyczną,
  • prezentuje osiągnięcia własne i lektorów na stronie
   internetowej
   www.tfls.com.pl
  • współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi.

   

  Zaświadczenia i Certyfikaty

  Uczestnicy zajęć otrzymują dokumenty, w zależności od rodzaju ukończenia formy doskonalenia:

  • Kursy egzaminacyjne – zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN oraz w przypadku osób przystepujących do egzaminów międzynaroodowych - certyfikat
  • Kursy doskonalące, warsztaty, treningi - zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia
  • Seminaria, konferencje, wykłady - potwierdzenie
   uczestnictwa

  Centrum informacyjne

  Lokalizacja

  Jakość potwierdzona certyfikatami

  O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

  BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
  © Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone