TFLS

Środa 17 kwietnia 2024

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Informacje ogólne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS jest placówką wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych, publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w zakresie pedagogiczno - metodycznym i specjalistycznym.

Oferta szkoleniowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli zawiera wiele opcji programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego nauczyciela, takich jak.:

 

 • kursy egzaminacyjne - przygotowawcze do egzaminów dla nauczycieli języka angielskiego:
  FTBE, TOLES ADVANCED, CertTEFL, TKT
 • kursy specjalistyczne z zakresu prowadzenia kursów przygotowawczych do międzynarodowych certyfikatów językowych: FCE CAE CPE, TOEFL iBT, TOEIC, EFB, ELSA, TOLES, oraz do nowej matury z językowej.
 • kursy doskonalące z zakresu metodyki nauczania języków obcych, efektywności pracy nauczycielskiej, metod zarządzania grupą oraz psychologii
  a także
  • szkolenia językowe z zakresu wstępu do teorii Business English oraz Legal English również kursy dla konsultantów metodycznych
   oraz
  • warsztaty metodyczne i psychologiczne
  • seminaria, konferencje i konsultacje metodyczne dla nauczycieli
  • doradztwo metodyczne,

Kadra szkoleniowa

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli TFLS spełnia wszelkie wymagania kadrowe określane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
 • Kadrę szkoleniową stanowią osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i językowych: doświadczeni lektorzy, wykładowcy uczelni publicznych i niepublicznych pełniący również funkcje egzaminatorów egzaminów międzynarodowych oraz maturalnych.

Zaświadczenia i certyfikaty

 Uczestnicy zajęć otrzymują dokumenty, w zależności od rodzaju ukończenia formy doskonalenia:

 • Kursy egzaminacyjne – zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN oraz w przypadku osób przystepujacych do egzaminów międzynarodowych certyfikat.
 • Kursy doskonalące, warsztaty, treningi - zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia
 • Seminaria, konferencje, wykłady - potwierdzenie uczestnictwa

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone