TFLS

Środa 17 kwietnia 2024

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Test kompetencji

Testy kompetencji z języka ogólnego oraz specjalistycznego mają na celu zdiagnozowanie stopnia biegłości językowej.

Na podstawie wyników testów nasi Konsultanci pomogą Państwu wybrać odpowiedni profil szkolenia lub egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz porady metodyczne są bezpłatne.

Test ogólno-językowy - przekrojowo sprawdza poziom językowy kandydata, poprzez przetestowanie ogólnej znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych. Test zawiera pytania w formie multiple-choice oraz gap-filling, o zróżnicowanym stopniu trudności od poziomu B2, aż do poziomu pełnej biegłości językowej - C2.

Test specjalistyczny – ma na celu sprawdzenie stopnia znajomości terminologii specjalistycznej z zakresu szeroko pojętego Busines English. Za pomocą pytań w formie multiple-choice oraz gap-filling, test ten sprawdza zarówno znajomość słownictwa, jak i rozumienie zagadnień teoretycznych oraz umiejętność czytania i uzupełniania tekstów specjalistycznych.

 

Rozmowa kwalifikacyjna – w przypadku szkoleń egzaminacyjnych oraz specjalistycznych kandydaci dodatkowo przechodzą przez rozmowę z Konsultantem, która ma na celu wybór najlepszej opcji z oferty szkoleniowej. Podczas rozmowy można zapoznać się bliżej z programem szkolenia oraz materiałami dydaktycznymi, a także proponowanymi terminami szkoleń i warsztatów.

Lokalizacja

Centrum informacyjne

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone