Szkoła Języków Obcych

Wtorek 24 maja 2022

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Wakacyjne kursy językowe

Kursy językowe - organizacja

Angielski dla dorosłych 16+/ General English - kurs wakacyjny

Angielski dla Młodzieży 11-15 lat - kurs wakacyjny
Angielski konwersacje/ Conversational English - kurs wakacyjny

Grammar & Vocabulary In Action - kurs systematyzujący

Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego

FCE - Cambridge English: First (B2) - kurs wakacyjny
CAE - Cambridge English: Advanced (C1) - kurs wakacyjny

CPE - Cambridge English: Proficiency (C2) - kurs wakacyjny

IELTS - kurs wakacyjny

TOEFL - kurs wakacyjny

TOLES/ Angielski dla Prawników - kurs wakacyjny

GMAT

Angielski - kursy specjalistyczne

Business English - kurs wakacyjny

Legal English/ Angielski dla prawników - kurs wakacyjny

Niemiecki - kurs wakacyjny

Hiszpański - kursy wakacyjne

Włoski - kursy wakacyjne

Francuski - kurs wakacyjny

Szwedzki - kurs wakacyjny

Kursy indywidualne

Darmowy Kurs Drugiego Języka

Bezpłatny kurs konwersacyjny

Terminy i miejsca zajęć
Lekcja próbna gratis!

Testy kwalifikacyjne

Zapisy - jak to zrobić?

Kontakt

Wpłaty: rachunek bankowy

Licytuj

Metodyk radzi

Jaki kurs będzie najlepszy?

Wybór rodzaju oraz intensywności kursu powinny być uzależnione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osób, którym zależy na szybkich postępach, czy też na zdaniu konkretnego egzaminu, zajęcia powinny obejmować co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeśli chodzi o podtrzymanie kontaktu z językiem, czy naukę od podstaw kurs powinien obejmować 2-4 godziny tygodniowo.

Jaką szkołę wybrać?

Przy wyborze szkoły językowej najważniejsza jest jej renoma, opinie studentów, a także kadra lektorska. Jeżeli szkoła specjalizuje się w kursach egzaminacyjnych, czy też posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych oznacza to, iż posiada zespół kadry o najwyższych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoły jest też jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jakość testów oraz sposób przydziału do grup.

O metodach nauczania

Obecnie wśród metod nauczania najlepiej sprawdza się metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejętność komunikowania się w środowisku anglojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są materiały autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Który język jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże obserwujemy wzrost zainteresowania innymi językami tj.: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski , a także ostatnio język szwedzki. Wielu spośród kursantów TFLS jednocześnie uczęszczają na kursy języka angielskiego oraz inne obcego.

IELTS kurs przygotowawczy/ IELTS Preparation Course

 

IELTS kursy przygotowawcze
/Stacjonarne lub On-line/

Uwaga: TFLS posiada status oficjalnego centrum przygotowujacego do egzaminu IELTS nadany przez Cambridge English Language Assessment oraz podwykonawcy British Councul w kwestiach organizacji egzaminu IELTS.
 

Wakacyjne kursy do egzaminu IELTS 


 • IELTS 36h - kurs przyspieszony
  stacjonarny lub on-line 

  + 15h* bezpłatnych konwersacji z 
     native speakers


  Czas trwania
  : 3 tygodnie

  Forma zajęć: stacjonarne lub on-line 


  Cena: grupa mała 4 - 9 osób:  
  - 1189 zł

  Raty 0%.

  Zobacz pełen cennik

  Dni zajęć:
  poniedziałki, wtorki, środy i czwartki/


  Intensywność zajęć:
  4 x 4h tygodniowo.

  Godziny zajęć:

  10.00 - 13.00
  17.30 - 20.30
  18.10 -  21.10

  Początek zajęć na kursach IELTS: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku • Miejsce zajęć:

  Warszawa Śródmieście (blisko metra) lub On-line. Zobacz lokalizacje zajęć stacjonarmych
  . 

 

O kursach IELTS 
 

 • Kursy przygotowawcze y do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczony jest dla osób udających się na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.

 • - IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu 
    codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów 
    stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS:

  IELTS Academic jest przeznaczony dla osób, które zamierzają studiować w krajach anglojęzycznych lub w języku angielskim na 
    poziomach licencjackich, 
  magisterskich oraz podyplomowych lub też chcą dołączyć do organizacji zrzeszających profesjonalistów 
    w danych dziedzinach  
  - IELTS General Training jest przeznaczonych dla tych osób, które chcą studiować na kierunkach niekończących się dyplomem 
     uniwersyteckim, podjąć pracę lub szkolenie zawodowe w krajach anglojęzycznych lub wyemigrować do kraju anglojęzycznego. 

 • Kursy IELTS przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom językowy minimum B2/C1 i pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu.

 • Nacisk kładziony jest na uzupełnienie wiedzy z zakresu poziomu B2/C1, podniesienie poziomu językowego do poziomu C1/C2 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pytań i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programie kursów IELTS przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Gwarantujemy najwyższą zdawalności na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystąpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.

 • Przeprowadzamy egzamin IELTS dla grup minimum 20 osób przy współpracy z British CouncilCele kursów IELTS:

 • zapoznanie ze strukturą IELTS: typami pytań , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny,
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek
 • rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach dnia codziennego
 • wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli i diagramu
 • wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji przebiegu zdarzeń
 • ćwiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego
 • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia poprawiające gramatykę i wzbogacające zakres słownictwa.


Podręczniki:

- Seria Macmillan Ready for IELTS

- Cambridge Complete IELTS - Bands 6,5-7,5

 

- Przykładowe zestawy egzaminacyjne 
 

 

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ CERTYFIKATY NASZYCH LEKTORÓW DO IELTS

 

 

________________________________________________________________________________________________________

KURSY IELTS 

W semestrze WIOSNA 2022  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujących do zdania egzaminu: IELTS:

 • IELTS 30h - kurs przyspieszony
  stacjonarn 

  + 30h* bezpłatnych konwersacji z 
     native speakers
  + kurs drugiego języka dla 
     początkujących gratis*
  egzamin próbny gratis!

  Czas trwania
  : 5 tygodni

  Forma zajęć: stacjonarne lub on-line 

  Cena grupa: 9 - 12 osób:
  - 799 zł w grupie 9 -12 osób

  Cena: grupa mała 4 - 9 osób:  
  - od 849 zł w grupie 4 - 9 osób

  Raty 0%.

  Zobacz pełen cennik

  Dni zajęć:
  poniedziałki i środy/
  lub
  wtorki i czwartki/
  lub

  soboty i niedziele.

  Intensywność zajęć:
  2 x 3h tygodniowo.

  Godziny rozpoczęcia zajęć:

  w tygodniu: 07.30, 09,00, 12.00, 16.30, 18.10, 19,00

  sobota: 09.00

  w sob. i niedz. 10.30

  Początek zajęć na kursach IELTS: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku • IELTS 60h + egzamin próbny gratis

  + 30h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : od 10 do 15 tygodni

  Forma zajęć: stacjonarne lub on-line

  Cena grupa 9 - 12 osób: 

  - 1299 zł

  Cena : grupa mała 4 - 9 osób

  - od 1399 zł 

  Raty 0%.
  Zobacz pełen cenn
  ik
     Początek zajęć na kursach IELTS: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku. 

  Dni zajęć:
  pon. i śr./
  lub
  wt. i czw./
  lub
  sob. i  niedz.
  lub
  soboty.

  Intensywność zajęć w tygodniu:
  2 x 2h/ 
  2 x 3h/
  1 x 4h 

  Intensywność zajęć w
  weekendy:


  1 x 4h soboty
  2 x 3h sobota i niedziela.

  Początet zajęć:

  w tygodniu:od 07.30, 09,00, 10.30, 12.00, 10, 16.30, 18.10, 19,00, 19.45


  w soboty: od 09.00

  w sob. i niedz. od 10.30

  Miejsce zajęć:

  Warszawa Śródmieście (blisko metra) lub On-line. Zobacz lokalizacje zajęć stacjonarmych
  . 

 

O kursach IELTS 
 

 • Kursy przygotowawcze y do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczony jest dla osób udających się na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.

 • - IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu 
    codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów 
    stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS:

  IELTS Academic jest przeznaczony dla osób, które zamierzają studiować w krajach anglojęzycznych lub w języku angielskim na 
    poziomach licencjackich, 
  magisterskich oraz podyplomowych lub też chcą dołączyć do organizacji zrzeszających profesjonalistów 
    w danych dziedzinach  
  - IELTS General Training jest przeznaczonych dla tych osób, które chcą studiować na kierunkach niekończących się dyplomem 
     uniwersyteckim, podjąć pracę lub szkolenie zawodowe w krajach anglojęzycznych lub wyemigrować do kraju anglojęzycznego. 

 • Kursy IELTS przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom językowy minimum B2/C1 i pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu.

 • Nacisk kładziony jest na uzupełnienie wiedzy z zakresu poziomu B2/C1, podniesienie poziomu językowego do poziomu C1/C2 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pytań i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programie kursów IELTS przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Gwarantujemy najwyższą zdawalności na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystąpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.

 • Przeprowadzamy egzamin IELTS dla grup minimum 20 osób przy współpracy z British CouncilCele kursów IELTS:

 • zapoznanie ze strukturą IELTS: typami pytań , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny,
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek
 • rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach dnia codziennego
 • wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli i diagramu
 • wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji przebiegu zdarzeń
 • ćwiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego
 • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia poprawiające gramatykę i wzbogacające zakres słownictwa.


Podręczniki:

- Seria Macmillan Ready for IELTS

- Cambridge Complete IELTS - Bands 6,5-7,5

 

- Przykładowe zestawy egzaminacyjne 
 

 

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ CERTYFIKATY NASZYCH LEKTORÓW DO IELTS

 

 

Nasi certyfikowani lektorzy od IELTS

Lektorzy TFLS przygotowujący do egzaminu IELTS przechodzą okresowe szkolenia,
które organizujemy we współpracy z naszym renomowanym partnerem, organizatorem
egzaminów IELTS British Council.  

 

  

   

  

  

  

Kurs wakacyjny IELTS

 WAKACYJNY KURS IELTS 
/stacjonarne lub on-line/

W okresie wakacji  oferujemy 2 rodzaje kursów przygotowujących do zdania egzaminu: IELTS 30h (przyspieszony) oraz IELTS 50h

 

 • IELTS 30h + egzamin próbny gratis - KURS PRZYSPIESZONY
  + 30h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis**

  Czas trwania
  : 2,5 tygodnia

  Cena: 
  od 859 zł w grupie małej 4 - 9 osób

  Zobacz pełen cennik

  Dni zajęć, godziny oraz intensywność zajęc:
  pon., wt., śr. i czw. 
  18.10 - 20.25

  Intensywność zajęć:
  4 x 3h tygodniowo

  Forma zajęć: stacjonarme lub on-line 


  Początek zajęć na wakacyjnych kursach IELTS 30h: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku.
 •   IELTS 50h + egzamin próbny gratis
  + 15h* bezpłatnych konwersacji z native speakers
  + kurs drugiego języka dla początkujących gratis*
  + egzamin próbny gratis!
   
  Czas trwania
  : 4 lub 8 tygodni

  Cena:
   od 999 zł w grupie 4 - 9 osób

  Zobacz pełen cennik 


   


  Początek zajęć na wakacyjnych kursach IELTS 50h: sprawdź daty rozpoczęcia zajęć w cenniku

  Dni zajęć, godziny oraz intensywność zajęć:

  pon., wt., śr. i czw./ 4x3h tygodniowo
  09.00 - 11.15
  12.00 -14.15 


  pon. i śr./ lub wt. i czw./ 2x3h tygodniowo

  18.10 - 20.25

  lub

  sob. i  niedz.
  10.30 - 12.45


  Forma zajęć: stacjonarne lub on-line


  Miejsce zajęć:

  Warszawa Śródmieście (blisko metra). Zobacz lokalizacje.
   

 

O WAKACYJNYCH KURSACH IELTS 

 •  Wakacyjne Kury przygotowawczy do egzaminu IELTS (International English Language Testing System) przeznaczone są dla osób udających się na studia lub do pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.

 •  IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i  jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS.

 • Wakacyjne kursy IELTS 30h oraz IELTS 50h  przeznaczone są dla osób, które osiągnęły poziom językowy B2 i pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę niezbędną do zdania egzaminu pragną w szybkim tempie zebrać i uzupełnić wiedzę, zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz formatem, typami pytań i wymogami egzaminu.

 •  Nacisk kładziony jest na uzupełnienie wiedzy z zakresu poziomu B2, podniesienie poziomu językowego do poziomu C1 oraz zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi, formatem, typami pytań i wymogami egzaminu IELTS.

 • W programach obu kursó przewidziano egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Gwarantujemy najwyższą zdawalności na egzaminie. Na podstawie wyniku egzaminu próbnego lektor doradza kandydatom optymalny termin egzaminu lub przystąpienie do dodatkowego kursu w semestrze jesiennym.


Cele wakacyjnych kursów IELTS:

 

 • zapoznanie ze strukturą IELTS: typami pytań , technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny

 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego: rozumienia dialogów i tekstów, wnioskowania oraz selekcjonowania szczegółowych informacji, sporządzania notatek

 •  rozwijanie komunikatywności wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach dnia codziennego wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 •  rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnych wypowiedzi w formie podsumowania grafu, tabeli, diagramu

 •  wnioskowanie oraz argumentowanie poprzez użycie przykładów, danych liczbowych i dowodów, streszczenia, opisu czy relacji
  przebiegu zdarzeń

 •  ćwiczenie wypowiedzi ustnych na zadany temat lub na podstawie tekstu pisanego

 • wyeliminowanie błędów poprzez zróżnicowane ćwiczenia poprawiające gramatykę i wzbogacające zakres słownictwa.

 
* ilość bezpłatnych konwersacji z native speakersbritish ouncil warszawa, ielts warszawa

Referencje

Jako aplikanci sądowi uczestniczyliśmy w dwusemestralnym kursie English for Law na poziomie upper intermediate zorganizowanym przez szkołę językową Testing & Foreign Language Services. Przedmiot tego kursu stanowiło specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa karnego i cywilnego, a także zagadnień ustrojowych. Prowadzony był on przez lektora, którego cechował duży stopień profesjonalizmu i merytorycznego przygotowania do nauki prawniczego języka angielskiego. Kurs English for Law spełnił nasze oczekiwania i całym przekonaniem możemy polecić TFLS jako szkołę prowadzącą dobrze zorganizowane kursy językowe dla prawników.

Marta Kożuchowska, Patrycja Mączyńska, Paweł Dudkiewicz, Marcin Polakowski

Z przyjemnością zaświadczam, iż szkoła językowa Tesing & Foreign Language Services od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Oxford University Press w zakresie doboru podręczników do nauki języka angielskiego, wspomagania inicjatyw szkoleniowych wydawnictwa oraz przeprowadzania badać na temat potrzeb lektorów i słuchaczy w polskich szkołach językowych.

Karolina Maliszewska, Oxford University Press

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuację współpracy wykorzystując coraz to nowsze możliwości, które oferuje nam TFLS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarówno pod względem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwiązaniem.

Leszek Smęt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Współpraca ze szkołą TFLS przez cały okres projektu układała się wzorcowo, a proces szkolenia zakończył się widoczną poprawą znajomości języka u osób biorących udział w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracowników.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Firma Pearson Education Polska reprezentująca najstarsze na świecie prywatne wydawnictwo publikujące materiały do nauki języka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazić swoje największe uznanie dla współpracy ze Szkołą Języków Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczególnie chcielibyśmy podkreślić wkład jaki doświadczeni lektorzy szkoły wnieśli do publikowanych przez nas materiałów, które obecnie wykorzystywane są przez uczniów na całym świecie. Nieocenione komentarze oraz udział w pilotowaniu przygotowywanych materiałów, których podjęli się pracownicy szkoły pozwoliły nam na wydanie najwyższej klasy podręczników i słowników.

Artur Graboś, Pearson Education Polska

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].