Szkoła Języków Obcych

Wtorek 28 czerwca 2022

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Wakacyjne kursy językowe

Kursy językowe - organizacja

Kurs języka angielskiego dla dorosłych 16+/ General English - kurs wakacyjny

English Grammar & Vocabulary In Action - wakacyjny kurs powtórkowy: B1, B2, C1

Kurs języka angielskiego dla młodzieży - kurs wakacyjny
Angielski kurs konwersacyjny/ Conversational English - kurs wakacyjny

Przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego

FCE - Cambridge English: First (B2) - kurs wakacyjny
CAE - Cambridge English: Advanced (C1) - kurs wakacyjny

CPE - Cambridge English: Proficiency (C2) - kurs wakacyjny

IELTS - kurs wakacyjny

TOEFL - kurs wakacyjny

TOLES/ Angielski dla Prawników - kurs wakacyjny

GMAT

Angielski - kursy specjalistyczne

Business English - kurs wakacyjny

Legal English/ Angielski dla prawników - kurs wakacyjny

Niemiecki - kurs wakacyjny

Hiszpański - kursy wakacyjne

Włoski - kursy wakacyjne

Francuski - kurs wakacyjny

Szwedzki - kurs wakacyjny

Kursy indywidualne

Darmowy Kurs Drugiego Języka

Bezpłatny kurs konwersacyjny

Terminy i miejsca zajęć
Lekcja próbna gratis!

Testy kwalifikacyjne

Zapisy - jak to zrobić?

Kontakt

Wpłaty: rachunek bankowy

Licytuj

Metodyk radzi

Jaki kurs będzie najlepszy?

Wybór rodzaju oraz intensywności kursu powinny być uzależnione od potrzeb indywidualnych danego kursanta. W przypadku osób, którym zależy na szybkich postępach, czy też na zdaniu konkretnego egzaminu, zajęcia powinny obejmować co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Natomiast jeśli chodzi o podtrzymanie kontaktu z językiem, czy naukę od podstaw kurs powinien obejmować 2-4 godziny tygodniowo.

Jaką szkołę wybrać?

Przy wyborze szkoły językowej najważniejsza jest jej renoma, opinie studentów, a także kadra lektorska. Jeżeli szkoła specjalizuje się w kursach egzaminacyjnych, czy też posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów międzynarodowych oznacza to, iż posiada zespół kadry o najwyższych kwalifikacjach. Dobrym wyznacznikiem poziomu szkoły jest też jej strona internetowa oraz system kwalifikacji na kursy, czyli jakość testów oraz sposób przydziału do grup.

O metodach nauczania

Obecnie wśród metod nauczania najlepiej sprawdza się metoda komunikacyjna, nastawiona na praktyczna umiejętność komunikowania się w środowisku anglojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są materiały autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Który język jest najpopularniejszy?

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże obserwujemy wzrost zainteresowania innymi językami tj.: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski , a także ostatnio język szwedzki. Wielu spośród kursantów TFLS jednocześnie uczęszczają na kursy języka angielskiego oraz inne obcego.

Kursy językowe - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

Uwaga: TFLS posiada Akredytację MEiN na prowadzenie kursów językowych 

Kursy językowe ogólne organizowane są na 12 semestrach (które obejmują 6poziomów zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2) z języków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego

Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania,niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Semestr nauki na kursie ogólnym realizowany jest:

 • w trakcie roku szkolnego w systemie:
  STANDARD - 50 godz.  lub
  PREMIUM - 56 godz. 
  i trwa od  3,5 do 4 miesięcy w zależności od wybranej intensywności zajęć.

  Do każdego semestru w ramach promocji przysługuje do 60 godz.* bezpłatnego kursu konwersacyjnego z native speakers, a przy zapisie na 2 semestry (na cały rok) aż 60 godz. bezpłatnego kursu konwersacyjnego z native speakers oraz darmowy kurs drugiego języka dla początkujących.   
 • na kursach wakacyjnych
   
  (czerwiec - wrzesień) w trakcie 1 lub 2 miesięcy na kursach 50 godzinnych;
 • w ofercie wakacyjnej są również dostępne 3 tygodniowe kursy Grammar & Vocabulary 36 godzinne  z języka angielskiego.   

Aby zrealizować program danego poziomu nauki i uzyskać zaświadczenie oraz certyfikat należy ukończyć 2 semestry.

Na zakończenie każdego semestru nauki organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest raport semestralny, a po ukończeniu 2 semestrów raport końcowy, certyfikat ukończenia danego poziomu oraz zaświadczenie MEN - Ministerstwa Edukacji Narodowej
 


* ilość lekcji nieobowiązkowych bezpłatnych konwersacji oraz kursu drugiego języka dla początkujących  na zasadach oferty dostępnej w biurze TFLS

 

Celem kursów językowych jest:

 • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym
 • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach
 • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

Podręczniki:

 • w zależności od języka
 • materiały dodatkowe: artykuły prasowe, literatura, nagrania audio, DVD, video

 

Poziomy nauczania

Tabela poziomów nauczania

 

System nauczania w szkole TFLS został stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli tzw. Skalę Rady Europy.

Kolejne etapy nauki podzielone są na 12 semestrów:od poziomów podstawowych A1 i A2, poprzez poziomy samodzielności B1 i B2 , aż do poziomów biegłości językowej C1 i C2.

Aby osiągnąć wystarczający poziom  komunikatywności w danym języku obcym należy ukończyć co najmniej 300-450 godzin kursów, czyli około 3 lat nauki w trybie kursów standardowych (1 x 4 lub 2 x 2 godz. lekcyjne tygodniowo) lub 2 lat w trybie przyspieszonym (2 x 3 godz. lekcyjne tygodniowo). Okres ten można skrócić w czasie wakacji poprzez uczestniczenie w miesięcznych lub dwu miesięcznych kursach wakacyjnych, w trakcie których jest realizowanych program całego semestru.   

Aby dojść do poziomów kursów egzaminacyjnych oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się językiem należy ukończyć 500-550 godzin kursów, czyli około 4 lat nauki w trybie kursów standardowych (1 x 4 lub 2 x 2 godz. lekcyjne tygodniowo) lub 3 lat w trybie przyspieszonym (2 x 3 godz. lekcyjne tygodniowo). Okres ten można skrócić w czasie wakacji, poprzez uczestniczenie w miesięcznych lub dwu miesięczny kursach wakacyjnych, w trakcie których jest realizowanych 50 godz. (4 x 3 godz. tygodniowo).  

Osiągnięcie poziomu biegłości uzależnione jest od tempa nauki, systematyczności słuchacza, motywacji oraz poziomu kształcenia, nad którym pełni stały nadzór zespół metodyków o najwyższych kwalifikacjach.

Przed rozpoczęciem nauki wskazane jest dokładne określenie poziomu słuchacza, które gwarantuje specjalnie opracowany autorski system testów kwalifikacyjnych oraz bezpłatna konsultacja z metodykiem.TFLS forum

Oferta kursów językowych

W Semestrze WIOSNA 2022  TFLS oferuje zarówno kursy ogólne języka:

 • angielskiego,
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • włoskiego
 • szwedzkiego

na 6 poziomach (12 semestrów) według Skali Rady Europy - tj. A1, A2, B1, B2, C1, C2.

oraz kursy przygotowawcze do egzaminów:

 • IELTS - International English Language Testing System 
 • FCE (Cambridge) First Certificate in English
 • CAE - (Cambridge) Certificate in Advanced English
 • CPE - (Cambridge) Certificate of Proficiency in English
 • MATURA 2022 z jęz. angielskiego
 • Egzamin 8-klasisty
 • LCCI/ EFB – English for Business
 • LCCI/ SEFIC – Spoken English for Industry & Commerce
 • TOEFL iBT - Test of English as a Foreign Language
 • GMAT - Graduate Management Admission Test
 • TOLES - Test of Legal English Skills

jak i kursy specjalistyczne: Business English, Legal English (angielski dla prawników)

Lektorzy

Szkoła zatrudnia 200 lektorów, w tym lektorów języka angielskiego o najwyższych kwalifikacjach, oraz 30 Native Speakers.

Lektorzy TFLS posiadają pełne kwalifikacje językowe oraz pedagogiczne i metodyczne. Są to: Absolwenci  Filologii Angielskiej, Amerykanistyki, Germanistyki, Iberystyki, Romanistyki, Skandynawistyki oraz Lingwistyki Stosowanej, doktoranci i doktorzy w.w. wydziałów, stypendyści uczelni zagranicznych.

Native Speakers posiadają przygotowanie metodyczne, dyplomy CELTA, DELTA, TEFL, FTBE.

W przypadku kursów egzaminacyjnych lektorzy posiadają dodatkowe kwalifikacje egzaminatorów oraz doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu danego egzaminu.

W przypadku kursów specjalistycznych oprócz kwalifikacji kierunkowych nauczycielskich lektorzy dodatkowo posiadają potwierdzenie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu np. zarządzania, ekonomii, prawa, tłumaczeń specjalistycznych oraz duże doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń firmowych, tłumaczeń i  kursów autorskich.

Kwalifikacje lektorów są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez naszych metodyków, a także podnoszone poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych

Metodyka nauczania

Kursy językowe organizowane przez TFLS nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania, ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności do komunikowania się w języku obcym w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Założenia programowe szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej: zobacz więcej

Kontrola postępów w nauce

 

Na podstawie wyników testów , frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia , sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia  oraz weryfikujące jego efektywność.

Raport cząstkowy oraz  końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu oraz zaświadczenia MENiS.

W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne-„mock exams”. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauki.

Gwarancja jakości

Po raz kolejny została potwierdzona jakość nauczania w TFLS, tym razem przez Kuratorium Oświaty. Po wnikliwiej kontroli, przyznano nam akredytację na prowadzenie kursów ogólnych i egzaminacyjnych z języka angielskiego

TFLS jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie może poszczycić się uzyskaniem Akredytacji Kuratorium Oświaty.

Na podstawie Decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.ADM.I-KB-4962/4/08 z dnia 28.03.2008 r. TFLS - Testing & Foreign Language Services Szkoła Języków Obcych w Warszawie otrzymała akredytację na szkolenia:
1. Język angielski ogólny,
2. Język angielski - przygotowanie do 
    egzaminów Cambridgde FCE, CAE, CPE,
3. Język angielski - przygotowanie do 
    egzaminów LCCI,
4. Język angielski - przygotowanie do
    egzaminów TOEFL,
5. Język angielski - przygotowanie do
    egzaminów TOLES
6. Język angielski - przygotowanie do matuy z
    języka angielskiego
7. Język angielski - kursy specjalistyczne

 

Krótko o kursach

Kursy ogólne - z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz szwedzkiego nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Kursy egzaminacyjne:  FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS , LCCI - English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura 2015 z jęz. angielskiego itp., nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

Kursy konwersacyjne -  przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną doskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego . Kursy prowadzone są przez doświadczonych Native Speakers ( z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii) . Nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie słownictwa oraz zdobycie pełnej biegłości językowej. Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy.

Kursy ogólne z elementami komunikacji w środowisku pracy:  język angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, na których wykorzystywane są podręczniki nauczające ogólnego języka oraz materiały wprowadzające język fachowy związany  z różnymi dziedzinami biznesu, co sprawia, że uczący się szybko nabierają biegłości w posługiwaniu się językiem  na polu zawodowym.

Kursy specjalistyczne: przeznaczone dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu:  prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, itp. Aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych  podręczników bazowych wykorzystywane są różnego rodzaju materiały dodatkowe tj. fragmenty artykułów z prasy oraz  literatury fachowej , wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, reklamy, fragmenty wiadomości, case studies.

Jak się zapisać?

Uwaga: w dniach 27.12 - 30.12.2021 biuro jest czynne w godz. 16.00- 19.00.

Aby się zapisać na kurs należy przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego:

I etap - test on-line 100 pytań, czas trwania 50 minut lub test stacjonarny, 250 pytań, czas trwania 60 minut. Test można wykonać wykonać na stronie www.tfls.com.pl lub w biurze przy ul. Boduena 4. Wynik testu należy wydrukować lub zapisać na liście rankingowej.   

II etap - ezpłatna rozmowa kwalifikacyjna na kurs z metodykiem (opcjonalna). Na rozmowę kwalifikacyjną należy się umówić pod adresem: biuro@tfls.com.pl.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

- od poniedziałku do piątku: 11.00 - 19.00.

Na podstawie wyników testu oraz rozmowy i analizy potrzeb metodyk dobiera optymalny dla kandydata kurs.


Zapisy oraz  testy kwalifikacyjne odbywają się w Biurze Szkoły przy ul. Boduena 4:

- od poniedziałku do piątku: 10.00 - 19.00

- sobota: nieczynne 

Przy zapisie należy mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz wnieść opłatę z tytułu I raty kursu. 

Kolejne raty za kurs powinny być wnoszone gotówką, kartą płatniczą lub przelewem - kliknij po dane rachunku bankowego TFLS

 

Kursy wakacyjne

WAKACYJNE KURSY JĘZYKOWE

W okresie od czerwca do września 2019 r. zapraszamy do skorzystania z naszej specjalnej oferty intensywnych wakacyjnych kursów językowych

OFERTA INTESYWNYCH KURSÓW WAKACYJNYCH:

 • kursy ogólne języka:
  - ANGIELSKIEGO,
  - HISZPAŃSKIEGO,
  - WŁOSKIEGO,
  - NIEMIECKIEGO,
  - FRANCUSKIEGP oraz
  - SZWEDZKIEGO
  od 599 zł
 • kursy systematyzująco-wyrównawcze ,,Grammar & Vocabulary" 
  od 449 zł
 • kursy egaminacyjne: Cambridge FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOLES, LCCI English for Business oraz GMAT
  od 699 zł
 • kursy konwersacyjne z języka angielskiego z Native Speakers
  od 199 zł
 • kursy języka specjalistycznego: Business English, Angielski dla Prawników; 
  od 699 zł

RODZAJE I CZAS TRWANIA  KURSÓW WAKACYJNYCH
Oferta wakacyjna jest bardzo elastyczna, tak aby każdy słuchacz mógł dopasować terminy zajęć oraz czas trwania kursu do swoich planów wyjazdowych. 

 • kursy ogólne systematyzująco-wyrównawcze ,,Grammar & Vocabulary"  36 godz.,
  3 tygodniowe, 
  od 449 zł

 • kursy ogólne  50 godz.
  ,,Semestr  w 1 lub 2   miesiące"
  od 599 zł   

 •  kursy ogólne 100 godz.  
  ,,Rok w 2 miesiące
  (kurs dwusemestralny)
  od 599 zł za semestr

 • kursy konwersacyjne
  18 godz.,  2 tygodniowe
  od 199 zł

 • kursy konwersacyjne
  50 godz., 4 tygodniowe
  od 699 zł 

 • kursy egzaminacyjne 50 godz., 4 lub 8 tygodniowe
  (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOLES, LCCI English for Business); 
  od 699 zł

 • kursy specjalistyczne języka angielskiego w środowisku pracy 50 godz.,
  4 lub 8 tygodniowe;
  (Business English, Legal English - Angielski dla Prawników)
  od 699 zł

+ do 60 godz. Bezpłatnyego Kursu Konwersacyjnego z Native Speakers z języka angielskiego*
+ 14  godz. kursu drugiego języka dla początkujących *

* na zasadach zawartych w Cenniku

Intensywność zajęć: 4x3h, 3x3h lub 2x3h tygodniowo.

Wielkość grup: grupy małe 4 - 9 osób

EFEKTYWNOŚĆ:
Wakacyjne intensywne kursy językowe są zorganizowane tak, aby w krótkim czasie osiągnąć jak najlepsze efekty. Duże natężenie zajęć (np. 12 godzin w tygodniu) oraz codzienny kontakt z językiem są dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób, które mają problemy z nauką języka, przełamaniem bariery komunikacyjnej, jak również dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą poświęcić zbyt dużo czasu na naukę w trakcie roku.  

METODYKA NAUCZANIA:
Dodatkowo w przypadku intensywnych językowych kursów wakacyjnych, szczególnie ważnym elementem jest metodyka nauczania, aktywny sposób prowadzenia zajęć. Lektorzy dokładają starań, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem dużej ilości ćwiczeń aktywizujących komunikację, gier sytuacyjnych, symulacji, materiałów autentycznych z prasy, z Internetu, także prezentacji multimedialnych, fragmentów filmów, programów TV, reklam, tak aby czas spędzony na kursie językowym był nie tylko produktywny, ale też motywujący i przyjemny.

 

 

DLA KOGO?
Wakacyjne kursy językowe są przeznaczone dla osób dorosłych, studentów. licealistów oraz gimnazjalistów, którzy chcą w produktywny sposób spędzić kilka tygodni ucząc się języka dla swoich własnych potrzeb lub z myślą o egzaminach międzynarodowych z języka angielskiego, egzamiach zawodowych,  egzaminach wstępnych na uczelnie w kraju lub za granicą, maturze z języka angielskiego oraz egzaminie gimanazjalnym z języka angielsiego. Absolwenci, którzy są również na początku swojej drogi zawodowej nierzadko wybierają kursy z zakresu Business English aby stać się bardziej atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy. 

W okresie wakacji nie brak również chętnych wśród  osób dorosłych oraz pracowników firm chcących pogłębić swoją  wiedzę z zakresu znajomości języków obcych oraz słownictwa specjalistycznego, poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z takich zakresów jak: Business English, Legal English, English for Banking & Finance, English for IT, Medical English, etc. 

Dużym zainteresowaniem w trakcie wakacji cieszą się również kursy konwersacyjne z Native Speakers, które przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcieliby doskonalić praktyczna znajomość języka angielskiego, a następnie wykorzystać swoja wiedzę i umiejętności podczas wyjazdów zagranicznych zarówno turystycznych jak i w celach zarobkowych, ale także podczas wymian studenckich. Program takiego kursu oparty jest na problemach społeczno-kulturowych i zagadnieniach zawodowych, a każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji.  

CENY KURSÓW WAKACYJNYCH JUŻ OD 199 zł.

SPECJALNA PROMOCJA WAKACYJNA OBOWIĄZUJE DO 30.08.2020!

Referencje

Jako aplikanci sądowi uczestniczyliśmy w dwusemestralnym kursie English for Law na poziomie upper intermediate zorganizowanym przez szkołę językową Testing & Foreign Language Services. Przedmiot tego kursu stanowiło specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa karnego i cywilnego, a także zagadnień ustrojowych. Prowadzony był on przez lektora, którego cechował duży stopień profesjonalizmu i merytorycznego przygotowania do nauki prawniczego języka angielskiego. Kurs English for Law spełnił nasze oczekiwania i całym przekonaniem możemy polecić TFLS jako szkołę prowadzącą dobrze zorganizowane kursy językowe dla prawników.

Marta Kożuchowska, Patrycja Mączyńska, Paweł Dudkiewicz, Marcin Polakowski

Z przyjemnością zaświadczam, iż szkoła językowa Tesing & Foreign Language Services od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Oxford University Press w zakresie doboru podręczników do nauki języka angielskiego, wspomagania inicjatyw szkoleniowych wydawnictwa oraz przeprowadzania badać na temat potrzeb lektorów i słuchaczy w polskich szkołach językowych.

Karolina Maliszewska, Oxford University Press

Cenimy sobie wysoki profesjonalizm TFLS i liczymy na kontynuację współpracy wykorzystując coraz to nowsze możliwości, które oferuje nam TFLS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej firmy. Bogata oferta TFLS, zarówno pod względem merytorycznym jak i cenowym, jest dla nas optymalnym rozwiązaniem.

Leszek Smęt, ORACLE Polska Sp. z o.o.

Współpraca ze szkołą TFLS przez cały okres projektu układała się wzorcowo, a proces szkolenia zakończył się widoczną poprawą znajomości języka u osób biorących udział w projekcie, co potwierdza profesjonalizm firmy oraz jej pracowników.

Renata Matuszewska, EMSUR Polska Sp. z o.o.

Firma Pearson Education Polska reprezentująca najstarsze na świecie prywatne wydawnictwo publikujące materiały do nauki języka angielskiego – LONGMAN, pragnie wyrazić swoje największe uznanie dla współpracy ze Szkołą Języków Obcych TFLS - Testing and Foreign Language Services w Warszawie. Szczególnie chcielibyśmy podkreślić wkład jaki doświadczeni lektorzy szkoły wnieśli do publikowanych przez nas materiałów, które obecnie wykorzystywane są przez uczniów na całym świecie. Nieocenione komentarze oraz udział w pilotowaniu przygotowywanych materiałów, których podjęli się pracownicy szkoły pozwoliły nam na wydanie najwyższej klasy podręczników i słowników.

Artur Graboś, Pearson Education Polska

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].