TFLS

Środa 17 kwietnia 2024

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Warsztaty

Warsztaty metodyczne oraz psychologiczne mają na celu pogłębienie wiedzy praktycznej na temat prowadzenia różnorodnych form zajęć grupowych oraz indywidualnych zarówno pod względem zastosowania odpowiednich metod i technik nauczania, jak również teorii i technik psychologicznych.

Kursy adresowane są do:

 • praktykujących nauczycieli języka angielskiego.

chcących pogłębić wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć językowych o praktyczne ćwiczenia takie jak: studium przypadku, analiza i ewaluacja autentycznej dokumentacji kursowej itp.

Celem warsztatów metodycznych oraz psychologicznych jest:

 • zapoznanie z praktycznymi aspektami prowadzenia szkoleń językowych
 • praktyka wykorzystania nowoczesnych metod i technik nauczania oraz podręczników i materiałów dydaktycznych
 • wykształcenie zachowań oraz postaw niezbędnych do efektywnego prowadzenia kursów językowych.
 • prezentacja technik rozwiązywania problemów na kursach językowych

Typy warsztatów

 • Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych
  (10 godz)
 • • Praca z grupą
  (10godz)
  - zasady funkcjonowania grupy
  - znaczenie komunikacji w relacjach międzyludzkich,
  - sposoby radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi i oporem w interakcjach
 • Nauczyciel jako menedżer – zarządzanie grupą
  (10 godz)
  - kompetencje w zakresie zarządzania grupą.
  - animacja grup
  - dyscyplinowanie grupy, kontrakty grupowe.
  - motywowanie i utrzymywanie zainteresowania wszystkich uczniów.
 • Zachowanie asertywne a pozytywna prezentacja szkoły
  (10 godz)
  Czytaj więcej 
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych ze słuchaczami
  (10 godz)

  Czytaj więcej 
 • Efektywne techniki prezentowania materiału
  (10 godz)

  Czytaj więcej 
 • Sukces na egzaminie
  (10 godz)
  - warunki wpływające na zdolność uczenia się.
  - rodzaje ćwiczeń motywujących do samodzielności i wykorzystania
  umiejętności studenta.
  - standardy egzaminacyjne – co to takiego?
  - typy zadań egzaminacyjnych i sposoby aktywnego ćwiczenia technik
  egzaminacyjnych na zajęciach.
  - skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Autorefleksja i samoocena nauczyciela
  (10godz)
  - sylwetka efektywnego nauczyciela
  - praktyczne narzędzia samooceny
  - informacja zwrotna i wnioski do dalszej pracy

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone