Szkoła Języków Obcych

�roda 17 kwietnia 2024

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2024-02-24

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy lektorów języka angielskiego do prowadzenia kursów grupowych oraz indywidualnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

2024-02-23

English NATIVE SPEAKERS needed!
We are looking for native speakers of English to conduct classes at our school and in companies. We offer attractive salary, interesting materials and cooperation with school which has been existing in Warsaw for 30 years. If you are interested, please send your CV - biuro@tfls.com.pl . więcej

CAE - Terminy Egzaminów

 

 

 

Terminy CAE (Cambridge English: Advanced)

Wersja PB - Paper Based

Papers: Reading, Writing and Use of English and Listening

14.05.2024
18.05.2024
01.06.2024
05.06.2024
15.06.2024
06.07.2024Paper: Speaking

10.05 - 19.05.2024
10.05 - 19.05.2024
24.05 - 02.06.2024
31.05 - 09.06.2024
07.06 - 16.06.2024
28.06 - 07.07.2024

Wersja komputerowa - CB

Papers: Reading, Writing and Use of English and Listening


Paper: Speaking

13.04.2024
11.05.2024
22.06.202406.04 - 14.04.2024
03.05 - 12.05.2024
15.06 - 23.06.2024

Część ustna egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Stąd też czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)

REJESTRACJA NA EGZAMIN CAE

 

Wersja papierowa

do 08.04.2024
do 10.04.2024
do 24.04.2024
do 24.04.2024
do 08.05.2024
do 30.05.2024

Wersja komputerowa

do 01.04.2024
do 27.04.2024
do 10.06.2024


Cena egzaminu CAE: 

 • 760 zł wersja papierowa
  - rabat dla klientów TFLS
 • 770 zł wersja komputerowa
  - rabat dla klientów TFLS

Rejestracja: w biurze TFLS lub on-line

Statystyki zdawalności egzaminu CAE

 

CAE - wersja komputerowa

Od czerwca 2010 r. egzamin CAE  przeprowadzany jest wersji papierowej oraz komputerowej. Poniżej prezentujemy ważne informacje na temat nowej wersji egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu
Format egzaminu CAE w wersji komputerowej jest identyczny jak w wersji papierowej, tak więc
nie ma potrzeby specjalnego przygotowania się do egzaminu computer- based.


Jasne instrukcje
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci mają możliwość wysłuchania instrukcji dotyczących m.in. sposobu zaznaczania odpowiedzi, przechodzenia do kolejnych części testu, sposobu zakończenia testu.

Monitoring przebiegu testu
Kandydaci widzą na ekranie postępy w wykonaniu testu. W rogu ekranu wyświetla się czas pozostały do zakończenia danej części (np. Reading). Można sprawdzić jaki procent został już wykonany, na jakie pytania została udzielona odpowiedź, a jakie pola pozostają puste. Taki monitoring zapobiega pominięciu części testu bądź pozostawieniu pól bez odpowiedzi. Pięć minut przed końcem egzaminu miga wyświetlacz czasu sygnalizując zbliżające się zakończenie.

Czytelna forma testu
W każdym momencie egzaminu można wrócić do dowolnego pytania i sprawdzić swoją odpowiedź.
W każdej części (np. Reading) na ekranie są widoczne zarówno teksty jak i pytania.
Odpowiedzi są zaznaczane bezpośrednio w teście, nie ma konieczności przenoszenia odpowiedzi na answer sheets (formularz odpowiedzi).

Część rozumienia ze słuchu (Listening)
W przypadku testów computer based, każdy słuchacz ma do dyspozycji słuchawki i sam dostosowuje głośność dźwięku.

Wyniki egzaminu
Wyniki egzaminu są dostępne po upływie 14 dni. Można je sprawdzić logując się na stronie Cambridge ESOL.

Terminy egzaminów
Sesje w wersji komputerowej odbywają sie co 2 miesiące.

CAE - Uznawalność egzaminu

Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.

CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.

CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Przygotowanie do CAE wymaga ok 750 - 800 godzin nauki języka angielskiego.
Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.
Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

 • płynność w posługiwaniu się szerokim zakresem struktur językowych i leksykalnych
 • świadomość związków kulturowo - językowych
 • rozróżnienie stopnia formalności wypowiedzi
 • zastosowanie języka w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego
 • wyrażanie opinii, branie czynnego udziału w dyskusji, argumentowanie
 • kreatywne i elastyczne użycie języka, oraz szybka i adekwatna reakcja w różnych sytuacjach

CAE - Zalecane Lektury 2021

  • William Golding: Lord of the Flies
   (Nauczyciele mogą także wykorzystać wersję filmową utworu w celu opracowania z uczniami pytań dotyczących tego tekstu.)
  • P D James: The Lighthouse

CAE - Struktura egzaminu

Egzamin CAE jest dostępny w dwóch równoważnych wersjach: papierowej i komputerowej.

Egzamin CAE składa się z 5-ciu części (tzw. Papers) :
Paper 1: Reading
Paper 2: Writing
Paper 3: Use of English
Paper 4: Listening
Paper 5: Speaking

Paper 1: Reading - Czytanie
czas trwania: 1 godz. 15 min

Część ta składa się z 4 zadań:
Part 1 – 3 teksty, po 2 pytania typu multiple do każdego
Part 2 – gapped text (usuniete paragrafy)
Part 3 – multiple choice
Part 4 – multiple matching 

Ilość pytań : w sumie 34 pytania, 6 tekstów
Punktacja: W częściach 1,2, 3 za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 punkty, w części 4, natomiast 1 punkt . 

Długość tekstów około 550-850 słów w tekście.  W sumie ponad 3000 słów.

Paper 2: Writing - Pisanie
czas trwania: 1 godz. 30 minut

Writing składa się z 2 części:
Part 1 – zadanie obowiązkowe: artykuł prasowy, raport lub oferta (180-220 słów)
Part 2: Wybór jednej z 5 opcji (220-260 słów).
Pytanie 1-4 – wybór jednego tekstu (article, letter, report, proposal, review, competition entry, essay, information sheet, contribution)
 Pytanie 5 – zadanie oparte na lekturach (set texts); do jednej z dwóch lektur jedno pytanie ściśle związane z jej treścią: artykuł, esej, raport, recenzja.

Lektury:
- Kingsley Amis '' Lucky Jim''
- John Grisham ''The Pelican Brief''

Paper 3: Use of English
czas trwania: 60 minut

Paper 3 składa się z 5 części:
Part 1: Multiple Choice Cloze- 12 pytań
Part 2: Open Cloze- 15 pytań
Part 3: Word Formation-10 pytań
Part 4: Gapped Sentences-5 pytań
Part 5: Key Word Transformations- 8 pytań

Ilość pytań : w sumie 50
Punktacja: W częściach 1, 2 i 3 za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, natomiast w części 4 - 2 punkty , a w części 5 do 2 punktów.

Paper 4: Listening - Słuchanie
czas trwania: ok. 40 minut

Listening skałada ię z 4 części:
Part 1: Short extracts – 3 krótkie, niepowiązane nagrania (interakcje), 2 pytania do każdego nagrania
Part 2: Sentence Completion (monolog)
Part 3: Multiple Choice (konwersacja)
Part 4: Multiple Matching- 5 krótkich tematycznych monologów; 2 zadania wymagające wyboru spośród ośmiu opcji.

Ilość pytań : w sumie 30
Punktacja: Każdy z tekstów, oprócz części 2 jest odtwarzany 2 razy. Za każdą poprawną odpowiedz można uzyskać 1 punkt.

Paper 5: Speaking - Mówienie
czas trwania: 15 minut

Speaking obejmuje 4 części:
Part 1 – interview (rozmowa ogólna o kandydacie, jego wykształceniu, rodzinie, pracy , zainteresowaniach itp.)
Part 2 – individual long turns (rozmowa na podstawie zestawu fotografii)
Part 3 - collaborative task (zadanie wspólne kandydatów);
Part 4 – discussion (dyskusja na zadany temat pomiędzy kandydatami a egzaminatorem)

W części tej uczestniczy 2 kandydatów oraz 2 egzaminatorów. 

Dodatkowe informacje o egzaminie CAE

Zakres tematyczny

 • Praca
 • Styl życia
 • Rozwój społeczny
 • Media
 • Relacje międzyludzkie
 • Edukacja
 • Tradycje narodowe i społeczne
 • Rozrywka
 • Podróże / Turystyka
 • Zdrowie/ Aktywność fizyczna
 • Nauka i technologia
 • Ludzie
 • Archeologia
 • Historia
 • Biznes/ Handel/ Przemysł
 • Środowisko naturalne/ Ekologia
 • Sztuka
 • Biologia
 • Architektura
 • Język
 • Psychologia
 • Społeczeństwo

Skala ocen

• Oceny pozytywne - A, B, C
• Oceny negatywne - D, E

Przedział procentowy

Wynik egzaminu

100% - 80%

A egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym

79% - 75% 

B egzamin zdany z wynikiem dobrym

74% - 60%

C egzamin zdany z wynikiem zadowalającym

59% - 55% 

D egzamin nie zdany minimalną liczbę punktów

poniżej 54%

E Egzamin nie zdany

Lokalizacja

Metodyk radzi

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

7 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].