Szkoła Języków Obcych

Czwartek 29 lutego 2024

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2024-02-24

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy lektorów języka angielskiego do prowadzenia kursów grupowych oraz indywidualnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

2024-02-23

English NATIVE SPEAKERS needed!
We are looking for native speakers of English to conduct classes at our school and in companies. We offer attractive salary, interesting materials and cooperation with school which has been existing in Warsaw for 30 years. If you are interested, please send your CV - biuro@tfls.com.pl . więcej

IELTS - International English Language Testing System

 

IELTS jest międzynarodowo uznanym testem, oceniającym znajomość języka angielskiego niezbędną do podjęcia studiów lub pracy w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.
Tysiące instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w ponad 120 krajach na całym świecie uznaje i stosuje IELTS jako sprawdzian poziomu umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU IELTS :

IELTS jest uznawany przez instytucje edukacyjne (niemal wszystkie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 850 w USA), rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie. Lista instytucji uznających IELTS dostępna jest na stronie: www.ielts.org

IELTS jest wymagany przez władze imigracyjne Australii i Nowej Zelandii oraz ambasadę Kanady w celach imigracyjnych.

IELTS (co najmniej 4 punkty) jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie.

IELTS (5.0-6.0 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych a także nauczycielami przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych. Oprócz ww. kwalifikacji osoba taka musi spełniać kryteria i warunki, o których mowa w rozporządzeniu.

IELTS (6.5 i więcej punktów) jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych oraz innych placówkach edukacyjnych. (Oprócz ww. kwalifikacji osoba taka musi spełniać inne kryteria i warunki, o których mowa w rozporządzeniu).

IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest :
przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
przez uczelnie wyższe jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego.

Pomocne strony internetowe:
http://www.britishcouncil.org/poland-ielts.htm 
http://www.ielts.org

FORMAT EGZAMINU IELTS

IELTS - International English Language Testing System spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności:

LISTENING - słuchanie
READING - rozumienie tekstów pisanych
WRITING - pisanie
SPEAKING - mówienie 

IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.

Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS. 

WYNIKI EGZAMINU IELTS

Test IELTS jest egzaminem przekrojowym i jest oceniany w skali punktowej od 1.0 (najsłabszy) do 9.0 (najlepszy). Wyniki IELTS są interpretowane w następujący sposób:

IELTS

RADA EUROPY

CAMBRIDGE ESOL

7.5 – 9.0

C2

CPE

6.5 – 7.0

C1

CAE/ BEC Higher

5.0 – 6.0

B2

FCE/ BEC Vantage

3.5 – 4.5

B1

PET/ BEC Preliminary

3.0

A2

 


Cena egzaminu IELTS
: 690 zł

Rejestracja na egzamin IELTS

 

Lokalizacja

Metodyk radzi

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

55 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].