Szkoła Języków Obcych

Czwartek 29 lutego 2024

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2024-02-24

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy lektorów języka angielskiego do prowadzenia kursów grupowych oraz indywidualnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

2024-02-23

English NATIVE SPEAKERS needed!
We are looking for native speakers of English to conduct classes at our school and in companies. We offer attractive salary, interesting materials and cooperation with school which has been existing in Warsaw for 30 years. If you are interested, please send your CV - biuro@tfls.com.pl . więcej

Zapisy na egzaminy LCCI

TFLS jest najstarszym w Polsce (od 1995 r.) licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ, która jest jedną z ważniejszych międzynarodowych instytucji oferujących egzaminy w dziedzinie biznesu w języku angielskim.


Egzaminy LCCI przeprowadzane są 4 razy w oku w sesjach ogólnoświatowych oraz w sesjach tzw. "na życzenie" - o­n Demand, organizowanych w dowolnym terminie.

Wszystkie sesje egzaminacyjne przeprowadzane są przez Centrum Egzaminacyjne LCCI: kod EPLDWTI , działające przy szkole TFLS.

Zwykle rejestracja na egzamin odbywa się na 2-3 miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Zapisu na egzamin LCCI można dokonać:

Ceny ustalane są na dany rok akademicki i z reguły są identyczne dla każdego z poziomów egzaminu.

LCCI - Terminy egzaminów

TERMINY EGZAMINÓW
LCCI English for Business

SESJA ZWYKŁA 


Sesja Listopada 2021 

  • Level 1: 15.11.2021
  • Level 2: 09.11.2021
  • Level 3: 15.11.2021
  • Level 4: On Demand

Rejestracja do 26.09.2021


ZAPISZ SIĘ ON-LINE na egzamin LCCI 

SESJA o­n DEMAND /na życzenie/

Egzaminy LCCI są organizowane również w sesjach “On Demand” tj. na życzenie, w dowolnym terminie zgłoszonym co najmniej 6 tygodni przed datą egzaminu.  

DATA EGZAMINU LEVEL 1, 2, 3 i 4

REJESTRACJA DO:

niedostępna

niedostępna

ZAPISZ SIĘ ON-LINE na egzamin LCCI

W przypadku egzaminów On Demand Centrum Egzaminacyjne zastrzega sobie prawo odwołania sesji egzaminacyjnej np. jeśli liczba kandydatów jest mniejsza niż 10.

W takich przypadkach zobowiązujemy się poinformować Państwa o tym fakcie najdalej 7 dni od zakończenia rejestracji oraz zapewniamy pełen zwrot kosztów lub przeniesienie na najbliższy egzamin.

 

LCCI - Ceny egzaminów

Ceny poniższe dotyczą zarówno terminów sesji egzaminacyjnych ustalonych przez LCCI IQ jak i sesji egzaminacyjnych On Demand - "na życzenie".

 

Poziom

Cena dla słuchaczy TFLS

Cena dla studentów UW, SGH i SGGW

EFB 1 sesja zwykła

 


 

EFB 1 sesja On Demand 

pisemny: 
450 zł

ustny:
250 zł 
pisemny+ustny:
600 zł

 

NIEDOSTĘPNY

pisemny: 
450 zł
ustny:
250 zł 
pisemny+ustny:
600 zł

NIEDOSTĘPNY

EFB 2 sesja zwykła

 

 


EFB 2 sesja On Demand

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 


NIEDOSTĘPNY

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 


NIEDOSTĘPNY

EFB 3 sesja zwykła

 

 


EFB 3 sesja
On Demand

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 NIEDOSTĘPNY

pisemny:
950 zł
ustny:
220 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 

 

NIEDOSTĘPNY

EFB 4 sesja zwykła

 

 


EFB 4 sesja On Demand

NIEDOSTĘPNY

 pisemny:
---- zł
ustny
---- zł
pisemny+ustny:
---- zł

pisemny:
1000 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1250 zł

 pisemny:
---- zł
ustny:
----- zł
pisemny+ustny:
----- zł

Poprawka części
pisemnej:

EFB 1   -
EFB 2   -
EFB 3   -
EFB 4   -

EFB 1   -
EFB 2   -
EFB 3   -

EFB 4   -

   

 

Poprawka części ustnej 

____

____

FTBE

____

____

LCCI - Wyniki egzaminów

Zarówno prace pisemne jak i kasety audio będące udokumentowaniem egzaminów ustnych są przesyłane do LCCI IQ do Londynu , gdzie są sprawdzane i oceniane. Okres oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi od 6 tygodni (sesja o­n Demand) do 12 tygodni (sesja zwykła) . Oprócz karty wyników (result slip) kandydaci otrzymują certyfikat, który jest ważny bezterminowo.

W przypadku nie zdania części ustnej egzaminu EFB kandydat otrzymuje certyfikat zdania części pisemnej . Aby uzyskać certyfikat świadczący o zdaniu obydwu części egzaminu kandydat powinien przystąpić ponownie do części, która mu się nie powiodła w przeciągu roku kalendarzowego.

W przypadku jeżeli kandydat nie zda egzaminu pisemnego, nie ma możliwości uzyskania certyfikatu tylko z części ustnej egzaminu.

Nie ma możliwości wglądu w prace egzaminacyjne. Poniżej znajdą Państwo procedury ponownego sprawdzenia. Enquiries about results.

Jeśli kandydat ma wątpliwość co do zasadności otrzymanej oceny, Akredytowane Centrum Egzaminacyjne TFLS może wszcząć procedurę ponownego sprawdzenia pracy. Istnieją 3 sposoby ponownego sprawdzenia pracy egzaminacyjnej. Wszystkie są płatne. Opłata jest pobierana tylko w przypadku, gdy ocena jest utrzymana.
 
1) „Clerical re-check"- egzamin kandydata zostaję ponownie sprawdzony, wszystkie punkty są jeszcze raz przeliczone. W razie potrzeby nanoszone są odpowiednie zmiany. Cena 210 zł.
 
2) „Re-mark" polega on na sprawdzeniu pracy i przesłaniu kandydatowi raportu o jego pracy i dlaczego została tak a nie inaczej oceniona. Cena 480 zł.
 
3) „Group re-mark” jest opcją dla minimum 5 kandydatów. Wszystkie pracy są ponownie sprawdzane, punkty są ponownie przeliczone, prace powtórnie ocenia główny egzaminator a na koniec jest sporządzany raport opisujący całą grupę kandydatów. Cena 1500 zł.
 
Procedura może być wszczęta jedynie w okresie 8 tygodni od momentu wystawienia certyfikatów. Tylko Akredytowane Centrum egzaminacyjne może zgłosić chęć przeprowadzenia jednej z opisanych procedur.

Akredytacja ESOL

Brytyjskie Qualifications and Curriculum Authority (QCA) przyznało akredytację ESOL wszystkim poziomom egzaminu LCCI English for Business. Oznacza to, iż certyfikaty English for Business będą teraz posiadały dodatkową informację mówiącą o ich statusie ESOL, co zapewni ich posiadaczom większe korzyści i prestiż.

LCCI - Informacje ogólne

LCCI IQ - London Chamber of Commerce and Industry International  Qualification (Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa)od ponad 100 lat jest jedną z ważniejszych międzynarodowych Instytucji oferującą egzaminy w dziedzinie biznesu w języku angielskim, które są szeroko uznawane i wymagane przez pracodawców na całym świecie. Egzaminy LCCI IQ
są przeprowadzane w 8.500 ośrodkach egzaminacyjnych w 125 krajach świata.

Wśród około 60 kwalifikacji zawodowych przyznawanych przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową takich jak: Business Administration, Auditing, The Legal Environment, itp., znajdują się egzaminy językowe takie jak : English for Business i Spoken English for Industry and Commerce, będące dowodem umiejętności pisania, mówienia oraz rozumowania w języku angielskim w środowisku biznesowym.

Co dają certyfikaty LCCI?

Certyfikaty LCCI są honorowane w ponad 80 krajach świata, jako dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu
zawodowym w środowisku anglojęzycznym

Certyfikaty LCCI to tzw. "passport to employment" stanowiące cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Certyfikaty LCCI stanowią podstawę do zatrudnienia menadżerów w krajach Unii Europejskiej, Egzaminy EFB i SEFIC są wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych

Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie np. Uniwersytety: Central Lancashire (Preston), Dundee, Durham Business School, East London, Edinburgh, Leeds Metropolitan..

Certyfikaty EFB na poziomie 2, 3, 4 uznawane są jako zaliczenie lektoratów na uczelniach w Polsce np.: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania - The Polish Open University, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Certyfikaty EFB i SEFIC na poziomie 3 i 4 stanowią cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.

LCCI - Certyfikaty

LCCI IQ oferuje zarówno egzaminy z angielskiego języka biznesowego (np. English for Business, English for Tourism, ELSA, SEFIC), jak i z rozmaitych dziedzin związanych ze światem biznesu i finansów. Są to przykładowo egzaminy z dziedziny księgowości i rachunkowości, marketingu czy IT. Ponadto LCCI IQ kompleksowy egzamin z ogólnego języka angielskiego - JETSET.
Jednakże najpopularniejszym egzaminem oferowanym przez LCC IQ jest EFB – English for Business
Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu.

Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji.

Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.

Egzaminy EFB dostępne są na pięciu poziomach zaawansowania:
  • Poziom Preliminary
  • Poziom 1
  • Poziom 2
  • Poziom 3
  • Poziom 4
Każdy z dostępnych poziomów składa się z obligatoryjnej części pisemnej, oraz opcjonalnych części: ustnej i rozumienia ze słuchu.

Kandydaci zainteresowani podejściem do wybranego poziomu egzaminu EFB, mogą zdawać go w jednej z trzech serii egzaminacyjnych oraz w procedurze “na życzenie”, w dowolnie wybranym terminie w Centrach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

 

Lokalizacja

Metodyk radzi

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

55 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].