Szkoła Języków Obcych

Czwartek 29 lutego 2024

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2024-02-24

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy lektorów języka angielskiego do prowadzenia kursów grupowych oraz indywidualnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

2024-02-23

English NATIVE SPEAKERS needed!
We are looking for native speakers of English to conduct classes at our school and in companies. We offer attractive salary, interesting materials and cooperation with school which has been existing in Warsaw for 30 years. If you are interested, please send your CV - biuro@tfls.com.pl . więcej

Terminy egzaminu LCCI EFB

TERMINY EGZAMINÓW
LCCI English for Business

SESJA ZWYKŁA 

Sesja Listopad 2021 

 • Level 1: 15.11.2021
 • Level 2: 09.11.2021
 • Level 3: 15.11.2021
 • Level 4: On Demand 

 Rejestracja do 26.09.2021 

 
ZAPISZ SIĘ ON-LINE na egzamin LCCI 

SESJA o­n DEMAND

Egzaminy LCCI są organizowane również w sesjach “On Demand” tj. na życzenie, w dowolnym terminie zgłoszonym co najmniej 6 tygodni przed datą egzaminu.  

DATA EGZAMINU LEVEL 1, 2, 3 i 4

REJESTRACJA DO:

niedostępny

niedostępny

ZAPISZ SIĘ ON-LINE na egzamin LCCI

W przypadku egzaminów On Demand Centrum Egzaminacyjne zastrzega sobie prawo odwołania sesji egzaminacyjnej np. jeśli liczba kandydatów jest mniejsza niż 10.

W takich przypadkach zobowiązujemy się poinformować Państwa o tym fakcie najdalej 7 dni od zakończenia rejestracji oraz zapewniamy pełen zwrot kosztów lub przeniesienie na najbliższy egzamin.

Ceny egzaminów LCCI - EFB

Ceny poniższe dotyczą zarówno terminów sesji egzaminacyjnych ustalonych przez LCCI IQjak i sesji egzaminacyjnych On Demand - "na życzenie".

 

Poziom

Cena dla słuchaczy TFLS

Cena dla studentów SGH i SGGW

EFB 1 sesja zwykła

 


 

EFB 1 sesja On Demand 

pisemny: 
450 zł

ustny:
250 zł 
pisemny+ustny:
600 zł

 

NIEDOSTĘPNY

pisemny: 
450 zł

ustny:
250zł 
pisemny+ustny:
600 zł

NIEDOSTĘPNY

EFB 2 sesja zwykła

 

 


EFB 2 sesja On Demand

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 


NIEDOSTĘPNY

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 


NIEDOSTĘPNY

EFB 3 sesja zwykła

 

 


EFB 3 sesja
On Demand

pisemny:
950 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 NIEDOSTĘPNY

pisemny:
950 zł
ustny:
220 zł
pisemny+ustny:
1200 zł

 

 

NIEDOSTĘPNY

EFB 4 sesja zwykła

 

 


EFB 4 sesja On Demand

NIEDOSTĘPNY

 

 

pisemny:
--- zł
ustny:
---- zł
pisemny+ustny:
---- zł

pisemny:
1000 zł
ustny:
250 zł
pisemny+ustny:

1250 zł

 

 

pisemny:
--- zł
ustny:
---- zł
pisemny+ustny:
---- zł

Poprawka części
pisemnej:

EFB 1   -
EFB 2   -
EFB 3   -
EFB 4   -

EFB 1   -
EFB 2   -
EFB 3   -

EFB 4   -

   

 

Poprawka części ustnej 

____

____

FTBE

____

____

Certyfikat LCCI

 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny egzaminów EFB

 • Zatrudnienie:
  • płace a standard życia
  • warunki pracy
  • stosunki pracodawca/pracownik,
  • specyfika różnych zawodów
 • Produkcja i sprzedaż:
  • dystrybucja,
  • sprzedaż detaliczna/hurtowa
  • rynki
  • prawa konsumenta
 • Handel:
  • import/eksport a ekonomia państwa
  • handel międzynarodowy
  • problemy krajów rozwijających się
  • bloki handlowe np. EC, ASEAN
 • Finanse:
  • metody płatnicze,
  • nabywanie towarów i usług
  • inflacja i jej konsekwencje
  • środki płatnicze w podróży,
  • kursy walutowe
  • bankowość
  • sposoby oszczędzania
 • Transport:
  • rodzaje środków transportu
  • transport indywidualny
  • transport w handlu i przemyśle
  • zalety, problemy, rozwiązania
 • Komunikacja:
  • telewizja, prasa, reklama - ich wpływ na człowieka
  • komputer, internet - wpływ na człowieka i rozwój biznesu
  • telekomunikacja
 • Edukacja:
  • wykształcenie kandydata
  • kursy i szkolenia w biznesie
 • Podróże i turystyka:
  • znaczenie turystyki w życiu człowieka
  • turystyka a społeczność lokalna
  • turystyka a ekonomia państwa

Akredytacja ESOL

Brytyjskie Qualifications and Curriculum Authority (QCA) przyznało akredytację ESOL wszystkim poziomom egzaminu LCCI English for Business. Oznacza to, iż certyfikaty English for Business będą teraz posiadały dodatkową informację mówiącą o ich statusie ESOL, co zapewni ich posiadaczom większe korzyści i prestiż.

LCCI - EFB English for Business

EFB LEVEL 1 (Poziom 1)

Jest to tzw. "poziom sekretarski" sprawdzający głównie bierną znajomość języka angielskiego w kontekście biznesu. Poziom ten świadczy o podstawowej komunikatywności wystarczającej do wykonywania prostych prac biurowych.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

czytanie i rozumienie prostych tekstów o tematyce biznesowej
tworzenie podstawowych form korespondencji
interpretowanie przetwarzanie informacji takich jak: dokumenty
biznesowe, dane liczbowe, wykresy, tabele
znajomość podstawowego zakresu słownictwa biznesowego
oraz zwrotów grzecznościowych
Egzamin na poziomie 1 składa się z części pisemnej i ustnej

EFB LEVEL 2 (Poziom 2)

Jest to tzw. "poziom menedżerski" potwierdzający kwalifikacje językowe w stopniu średnio-zaawansowanym - adekwatnym do poziomu FCE języka ogólnego, oraz świadczący o dość dobrej komunikatywności wystarczającej do czynnego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych włączając wykonywanie prac na stanowiskach kierowniczych.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

płynność w posługiwaniu podstawowym zakresem słownictwa
biznesowego
zastosowanie zwrotów i form grzecznościowych
rozróżnienie stopnia formalności wypowiedzi
znajomość podstawowych form korespondencji : list, memorandum,
notatka służbowa, artykuł, ulotka informacyjna , lista, raport.
wyrażanie opinii, branie czynnego udziału w dyskusji, argumentowanie
adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach zawodowych
Egzamin EFB na poziomie 2 składa się z 2 części:

Written - część pisemna - 2 godz. 30 minut
Oral test - część ustna - około 13 minut
(Kandydaci są egzaminowani pojedynczo, przez 1 egzaminatora, a ich wypowiedź na
wylosowany temat jest nagrywana na kasety audio).

Część ustna egzaminu (Oral test) nie jest obowiązkowa.
 

EFB LEVEL 3 (Poziom 3)

Jest to tzw. "poziom dyrektorski" potwierdzający wysokie kwalifikacje językowe na poziomie odpowiadającym CAE. Świadczy o­n o pełnej biegłości i samodzielności językowej pozwalającej na sprawne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym w pracy zawodowej na stanowiskach dyrektorskich.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

płynność w posługiwaniu się szerokim zakresem słownictwa
i wyrażeń biznesowych
świadomość doboru odpowiednich form i struktur językowych
w zależności od sytuacji
rozróżnienie stopnia formalności wypowiedzi
zrozumienie tekstów specjalistycznych dotyczących
różnych dziedzin biznesu
wyrażanie opinii, uczestniczenie w dyskusjach, argumentowanie
kreatywne i elastyczne użycie języka , oraz szybka i adekwatna
reakcja w różnych sytuacjach biznesowych
Egzamin EFB na poziomie 3 składa się z 2 części:

Written - część pisemna - 3 godz.
Oral test - część ustna - około 15 minut
(Kandydaci są egzaminowani pojedynczo, przez 1 egzaminatora, a ich wypowiedź na
wylosowany temat jest nagrywana na kasety audio).

Część ustna egzaminu ( Oral test) nie jest obowiązkowa, jednakże w przypadku wymogów rekrutacyjnych stawianych przez np. anglojęzyczne uczelnie jest o­na niezbędna.   

EFB LEVEL 4 (Poziom 4)

Poziom 4 egzaminów EFB został wprowadzony w grudniu 2001 roku, w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku pracy, jak również coraz wyższy poziom języka prezentowany przez kandydatów. Jest to egzamin , który świadczy o poziomie biegłości językowej zbliżonym do poziomu rodowitego użytkownika języka (Native Speaker), czyli adekwatny do poziomu CPE języka ogólnego, oraz o pełnych kompetencjach językowych umożliwiających aktywne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

zastosowanie języka w różnorodnych sytuacjach i kontekstach zawodowych
wykorzystanie zróżnicowanej stylistyki i stopnia formalności wypowiedzi w zależności od sytuacji
płynne stosowanie pełnego zakresu struktur i słownictwa biznesowego
rozumienie literatury fachowej oraz wykładów i innych form wypowiedzi z różnych dziedzin biznesu
branie czynnego udziału czy inicjowania dyskusji na tematy zawodowe, wygłaszanie referatów, podsumowywania , opiniowania itp.
sporządzanie wypowiedzi na piśmie w różnych formach i o różnej stylistyce i tematyce związanej z różnymi dziedzinami biznesu
Egzamin EFB na poziomie 4 składa się z 2 części:

Written - część pisemna - 3 godz. , 4 pytania
Oral test - część ustna - około 15 minut
(Kandydaci są egzaminowani pojedynczo, przez 1 egzaminatora, wypowiedź na wylosowany
temat jest nagrywana na kasety audio).

Część ustna egzaminu (Oral test) nie jest obowiązkowa, jednakże w przypadku wymogów stawianych przez np. anglojęzyczne uczelnie jest o­na niezbędna .

Kryteria i skala ocen

Część pisemna

W przypadku egzaminów EFB wyniki z egzaminu pisemnego i ustnego stanowią odrębne oceny .
Za część pisemną egzaminu można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Ocena jest liczona procentowo na podstawie następujących kryteriów:

Przejrzystość i stosowność formatu 20%
Styl, ton , zgodność z poleceniem 30%
Treść i sposób przekazu informacji 20%
Poprawność gramatyczna, pisownia itp 30%
Na podstawie wyniku procentowego przydzielana jest ocena . Są trzy oceny pozytywne i jedna negatywne:

 

WYNIK W PROCENTACH

 

OCENA

 

OPIS

powyżej 75%

PASS WITH DISTIN-
CTION

egzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem

powyżej 60%

 MERIT

egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem

powyżej 50%

 PASS

egzamin zdany

     

poniżej 50%

FAIL

egzamin nie zdany

  

Część ustna

W przypadku egzaminu ustnego ocena bazuje na 4 kryteriach:

 • Zasób słownictwa oraz umiejętność wysławiania się
 • Płynność wypowiedzi oraz aktywność
 • Gramatyka
 • Wymowa

Otrzymanie 3 ocen pozytywnych (PASS) z 4 kryteriów oznacza wynik pozytywny. ,

3 z 4 kryteriów
na ocenę PASS

PASS

egzamin
zdany

2 z 4 kryteriów
na ocenę FAIL

 FAIL

egzamin
nie zdany

 

O czym świadczy każdy poziom LCCI:

 • "WAYSTAGE" 
  Poziom pierwszy świadczy o następujących umiejętnościach:
  posługiwania się ogólnym jęz. angielskim w stopniu podstawowej komunikatywności. 
  ogólnego przedstawienia firmy i jej produktów
  reagowania na proste instrukcje , udzielania wyjaśnień tworzenia podstawowych form korespondencji biznesowej: list, memo, notatka służbowa 
  jasny sposób formułowania myśli
 • "THRESHOLD"
  Poziom drugi świadczy o następujących umiejętnościach:
  znajomości ogólnego jęz. angielskiego na poziomie komunikatywności adekwatnym do egzaminu FCE 
  rozumienia i rozwiązywania problemów oraz zagadnień związanych z pracą np. udzielanie informacji , rozmowa z klientem
  rozumienia oraz tworzenia standardowych form korespondencji biznesowej oraz raporty
  udzielania bardziej złożonych objaśnień dotyczących danej dziedziny 
  podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (np. o pracę)
  brania czynnego udziału w spotkaniach i konferencjach biznesowych
  przeprowadzania mniej skomplikowanych prezentacji w różnych dziedzinach biznesu
 • "VANTAGE"
   Poziom trzeci świadczy o następujących umiejętnościach: 
  pełnej komunikatywności językowej oraz poziomie zaawansowanym ogólnego jęz.angielskiego adekwatnym do poziomu CAE.
  rozumienia i płynnego posługiwania się pisemnymi formami korespondencji z dziedziny biznesu w obrębie własnej specjalizacji
  rozumienia i dyskutowania na złożone zagadnienia związane z tematyką swojej specjalizacji
  przeprowadzania oficjalnych i nieoficjalnych spotkań i konferencji np. z klientami, współpracownikami
  płynnego funkcjonowania w rutynowych aspektach pracy w krajach anglojęzycznych
  przeprowadzania prezentacji oraz brania czynnego udziału w dyskusjach i spotkaniach zawodowych
 • "EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY"
  Poziom czwarty świadczy o następujących umiejętnościach:
  pełnej samodzielności i płynności językowej, adekwatnej do poziomu Certificate of Proficiency in English. 
  posługiwania się bogatym zasobem słownictwa w mowie i piśmie
  reagowania w różnych sytuacjach zawodowych naturalnie i spontanicznie
  czytania, interpretowania , opiniowania i samodzielnego tworzenia specjalistycznych tekstów/raportów
  przygotowywania i przeprowadzania prezentacji 
  aktywnego uczestniczenia w seminariach i konferencjach.

Lokalizacja

Metodyk radzi

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

55 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].