Szkoła Języków Obcych

Czwartek 29 lutego 2024

PracaAngielski on-lineDla lektorw
O szkoleKursySzkolenia dla firmEgzaminyCennikTesty kwalifikacyjne

Menu

Licytuj

Aktualności

2024-02-24

PRACA dla LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zatrudnimy lektorów języka angielskiego do prowadzenia kursów grupowych oraz indywidualnych. Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie cv na adres biuro@tfls.com.pl. więcej

2024-02-23

English NATIVE SPEAKERS needed!
We are looking for native speakers of English to conduct classes at our school and in companies. We offer attractive salary, interesting materials and cooperation with school which has been existing in Warsaw for 30 years. If you are interested, please send your CV - biuro@tfls.com.pl . więcej

LCCI - SEFIC - Poziomy

SEFIC LEVEL 1 - Poziom 1
Jest to poziom sprawdzający najbardziej podstawowe umiejętności komunikacji ustnej w środowisku pracy.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:
tworzenie prostych lecz zrozumiałych wypowiedzi (mimo ograniczeń związanych z pewnymi brakami w zakresie słownictwa)
płynne użycie powszechnie znanych i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń związanych z pracą prosta wymiana zdań w kontekście biznesu wykonywanie prostych zadań i odgrywanie ról na polu pracy zawodowej reagowanie na / lub wydawanie prostych instrukcji i wytycznych związanych z wykonywaniem rutynowych prac biurowych
proste opisy dotyczące miejsca pracy, biura, profilu firmy interpretowanie i odczytywanie prostych danych numerycznych Egzamin SEFIC na tym poziomie stanowi 25-minutową rozmowę z egzaminatorem LCCI, która jest nagrywana na kasety audio.

SEFIC LEVEL 2 - Poziom 2
Jest to poziom sprawdzający umiejętności komunikacji ustnej w środowisku pracy w stopniu średnio-zaawansowanym.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:
rutynowa wymiana zdań w sytuacji zawodowej płynne użycie zwrotów i wyrażeń związanych z wykonywaną pracą wykonywanie rutynowych zadań i odgrywanie ról w kontekście środowiska pracy reagowanie na / lub wydawanie rutynowych instrukcji , wytycznych, poleceń omawianie typowych problemów związanych ze środowiskiem pracy
Egzamin SEFIC na tym poziomie to 30-minutowa rozmowa z egzaminatorem LCCI, która jest nagrywana na kasety audio.

SEFIC LEVEL 3 - Poziom 3
Jest to poziom sprawdzający umiejętność ustnego komunikowania się w środowisku biznesu w stopniu zaawansowanym.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:
posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi z rozróżnieniem tonu, stylistyki i stopnia formalności adekwatnym do danej sytuacji biznesowej
rozumienie dłuższych dokumentów np. raportów związanych z różnymi dziedzinami biznesu
czynne uczestniczenie w dyskusji lub wymianie zdań w różnych sytuacjach zawodowych : formalnych i nie formalnych
wyrażanie swojego punktu widzenia na dany temat, prezentowanie dobrych i złych stron oraz opiniowanie
płynne użycie zaawansowanych konstrukcji gramatycznych , tworzenie zdań złożonych oraz użycie zaawansowanych struktur leksykalnych i szerokiego zakresu słownictwa biznesowego oraz zwrotów i wyrażeń grzecznościowych
Egzamin SEFIC na tym poziomie stanowi 35-minutową rozmowę z egzaminatorem LCCI, która jest nagrywana na kasety audio.

SEFIC LEVEL 4 - Poziom 4
Jest to poziom sprawdzający umiejętności płynnego komunikowania się w kontekście różnorodnej tematyki biznesowej , umożliwiającym w pełni samodzielne funkcjonowanie nawet na najwyższych szczeblach kariery biznesowej.

Na tym poziomie kandydaci powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:
posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi oraz umiejętny dobór tonu, stylistyki i stopnia formalności adekwatnego do danej sytuacji zawodowej lub towarzyskiej
rozumienie skomplikowanych wypowiedzi np.: wykładów, prelekcji oraz dokumentów np. raportów, streszczeń , artykułów itp. o dużej zawartości słownictwa fachowego i informacji merytorycznych związanych z różnymi dziedzinami biznesu
wygłaszanie dłuższych wypowiedzi prezentujących konkretną problematykę biznesową z zachowaniem przejrzystości , stosownej organizacji oraz logiki
płynne użycie zaawansowanych konstrukcji gramatycznych, tworzenie zdań złożonych oraz użycie zaawansowanych struktur leksykalnych i szerokiego zakresu słownictwa biznesowego oraz zwrotów i wyrażeń grzecznościowych
Egzamin SEFIC na tym poziomie stanowi 40-minutową rozmowę z egzaminatorem LCCI, która jest nagrywana na kasety audio.

LCCI - SEFIC Informacje ogólne

Spoken English for Industry and Commerce - SEFIC

Jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach o­n Demand (tj. na żądanie), potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych.

SEFIC stanowi 25 - 45 minutową rozmowę z egzaminatorem i składa się z ćwiczeń typu: rozmowa ogólna, odegranie roli, słuchanie, rozumienie tekstu, opis ilustracji, dyskusja, prezentacja, itp.

Egzamin nastawiony jest w szczególności na znajomość terminologii biznesowej, oraz umiejętność wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką , polityką międzynarodową, itp.

Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi o­n cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na całym świecie.

Lokalizacja

Metodyk radzi

Na jakich certyfikatach powinno nam zależeć?

Przy wyborze certyfikatu powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaka organizacja przeprowadza dany egzamin, czy jest on rozpoznawany na całym świecie, oraz czy będzie on nam w jakiś sposób przydatny w edukacji lub karierze zawodowej.

Jak dobrze zdać egzamin i jaki egzamin?

Aby dobrze zdać egzamin należy w pierwszej kolejności trafnie ocenić swój poziom językowy ( za pomocą jakiegoś wiarygodnego testu, opinii lektora lub metodyka), uświadomić sobie swoje słabe i mocne strony, oraz trafnie oszacować czas potrzebny na przygotowanie do danego egzaminu oraz wybrać stosowny poziom lub rodzaj egzaminu

Infolinia

Rejestracja na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

zapisz się na egzamin

55 dni do końca rejestracji

zapisz się na egzamin

Certyfikaty jakości

O szkole | Lektorzy | Szkolenia dla firm | Egzaminy | Cennik | Testy kwalifikacyjne | Kursy | Zapisy / Rejestracja | Praca | Angielski on-line | Dla lektor�w


© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeďż˝one

INFORMACJA DOTYCZ�CA PLIK�W COOKIES:
Informujemy, i� w celu optymalizacji tre�ci dost�pnych w naszym serwisie www.tfls.com.pl, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka�dego u�ytkownika, jak r�wnie� dla cel�w statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc� plik�w cookies na urz�dzeniach ko�cowych u�ytkownik�w. Pliki cookies u�ytkownik mo�e kontrolowa� za pomoc� ustawie� swojej przegl�darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawie� przegl�darki internetowej oznacza, i� u�ytkownik akceptuje zasady stosowania plik�w cookies, opisane tutaj
[ Nie pokazuj wi�cej tego powiadomienia ].