TFLS

Poniedziałek 1 czerwca 2020

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Community Language Learning

 Nauczanie Doradcze - CLL

We wczesnych latach 70-tych Charles Curran stworzył nowy model edukacyjny, który nazwał "Nauczanie Doradcze" ("Counceling-Learning"). To innowacyjne podejście za czołowe w procesie nauczania uznało czynniki emocjonalne. Według poglądu Curran'a uczniowie winni być traktowani jako "klienci", których potrzeby miały być adresowane przez nauczyciela w roli "doradcy". Model nauczania doradczego miał zmniejszyć stres spowodowany nową sytuacją uczniów, ich obawami przed porażką. Zdaniem Curran’a proces nauczania miał przebiegać znacznie wydatniej w warunkach interakcyjnej grupy przyjaznych sobie osób uczących się nowego języka. Ważnym elementem tego modelu, a zarazem jego siłą, był nauczyciel, którego uczniowie postrzegali jako przyjaciela służącego radą, pomocnika pełnego zrozumienia dla ich potrzeb i obaw, a nie jako zagrożenie, czy też wroga.

Metoda Community Language Learning nie tylko zmierza w kierunku nauczenia uczniów posługiwania się językiem obcym w sposób komunikatywny, ale również usiłuje zachęcić uczniów do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za własne postępy w nauce. Uczenie się i nauczanie w warunkach przyjaznych, gdzie zarówno nauczyciel, jak i uczeń postrzegani są jako "całe osoby" ("whole person"), gdzie intelekt i zdolności nie są odseparowane od uczuć, uważane są za kluczowe w tej metodzie. Początkowe zmagania w nauce języka obcego są rozwiązywane poprzez tworzenie środowiska/atmosfery wzajemnego zaufania oraz wsparcia, jak również poprzez budowanie zrozumienia między "uczniami-klientami" a "nauczycielem-doradcą".

Uczniowie zazwyczaj siedzą w kręgu (kole) z nauczycielem-doradcą poza nim. Uczniowie używają języka ojczystego celem nawiązania stosunków interpersonalnych opartych na zaufaniu między członkami grupy. Jeśli uczeń pragnie coś powiedzieć, robi to w języku ojczystym, a nauczyciel tłumaczy wypowiedź na język obcy. Następnie uczeń powtarza przetłumaczoną wypowiedź, po czym może zadawać kolejne pytania lub na nie odpowiadać; nauczyciel będzie tłumaczył a uczeń powtarzał. Techniki tej używa się do czasu, kiedy uczniowie są w stanie komunikować się w języku obcym, bez konieczności translacji. Proces ten przechodzi od konieczności "polegania" na nauczycielu-doradcy do samodzielności i odpowiedzialności za własny postęp.

Cechy charakterystyczne

 • Uczniowie postrzegani są jako "klienci" a nauczyciele jako "doradcy".
 • Kluczowym dla procesu uczenia są atmosfera wzajemnego zaufania i wsparcia.
 • Uczniom pozwala się używać języka ojczystego; nauczyciel zapewnia tłumaczenie wypowiedzi uczniów, po czym uczniowie próbują je zastosować.
 • Gramatyka i słownictwo nauczane są metodą indukcyjną.
 • Wypowiedzi uczniów w języku obcym są nagrywane, a następnie odsłuchiwane; zapewnia się transkrypcję owych wypowiedzi oraz odpowiedniki w języku ojczystym celem analizy.
 • Uczniowie zaczynają używać języka obcego samodzielnie (bez tłumaczenia) kiedy czują się wystarczająco pewnie.
 • Uczniowie zachęcani są do wyrażenia swoich emocji/uczuć oraz spostrzeżeń odnośnie procesu uczenia; nauczyciel okazuje zrozumienie.

Typowe techniki

 • Nagrywanie wypowiedzi uczniów w celu późniejszej analizy.
 • Transkrypcja wypowiedzi uczniów z podaniem odpowiedników znaczeniowych w języku ojczystym.
 • Refleksja nad doświadczeniami/przeżyciami/uczuciami uczniów.
 • Refleksyjne słuchanie. Uczniowie wysłuchują z taśmy swoich wypowiedzi.
 • Ludzki Komputer (Human Computer) - nauczyciel w tej roli wymawia w języku obcym to co uczniowie chcą ćwiczyć, dając im jednocześnie możliwość poprawienia własnych błędów.
 • Praca w małych grupach. Uczniowie tworzą nowe zdania na podstawie transkryptu, po czym dzielą się nimi z resztą klasy.

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone