TFLS

Poniedziałek 1 czerwca 2020

O centrum

Menu

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Communicative Approach

Metoda Komunikatywna

Historycznie, Communicative Approach była postrzegana jako odpowiedź na Metodę Audiolingwalną oraz jako rozszerzenie lub rozwój " notional-functional syllabus".

Communicative Approach kładzie także nacisk na to, aby uczniowie używali języka w różnych kontekstach oraz na to, aby uczyli się funkcji języka. W przeciwieństwie do Metody Audiolingwalnej , jej głównym celem jest bardziej pomóc uczniom tworzyć znaczenie niż rozwijać perfekcyjne gramatyczne struktury, czy przyswajać wymowę jak najbardziej zbliżoną do oryginalnego wzorca językowego. Oznacza to, że o sukcesie w nauce języka obcego świadczy fakt jak dobrze uczniowie rozwinęli kompetencję komunikatywną.

Metoda komunikatywna skupia się na potrzebach uczniów, a także na związku miedzy językiem uczonym w klasie, a językiem używanym poza klasą. Zasadą wprowadzenia nowego materiału jest przedstawienie go w autentycznym kontekście, sytuacji z życia wziętej

Zadaniem tej metody jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę: pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań opartych o płynność mówienia, co wzmacnia pewność uczniów; odgrywania ról (role-plays) podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe.

Cechy charakterystyczne

 • Nacisk na naukę komunikacji poprzez interakcję w języku obcym.
 • Użycie autentycznych tekstów (authentic texts).
 • Zapewnienie uczniom możliwości skupienia się nie tylko na języku jako takim, ale również na samym procesie uczenia się.
 • Osobiste doświadczenia uczniów traktowane jako ważny element wspomagający proces uczenia się.
 • Próba połączenia nauki języka w klasie z aktywacją języka poza klasą.

Typowe techniki

 • Role Play.
 • Interviews.
 • Information Gap.
 • Games.
 • Language Exchanges.
 • Surveys.
 • Pair Work.

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone