TFLS

Niedziela 14 sierpnia 2022

O centrum

Kursy

Aktualności

2008-03-03

AKREDYTACJA MENiS
Szkoła języków obcych TFLS otrzymała akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Spełniamy wymagania MENiS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasz ośrodek jest wiarygodnym źródłem wiedzy. więcej

2007-05-16

Zapisy na KURSY WAKACYJNE trwają!
Kurs wakacyjny już od 229 zł. więcej

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych ze słuchaczami?

Ramowy program kursu

Cel kursu

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętność przeciwdziałania konfliktom przez odpowiednią komunikację, a także opracują swoje własne narzędzia służące konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów w grupie szkoleniowej.

Grupa docelowa: nauczyciele języków obcych
Forma: warsztaty, case studies
Metody pracy: gry interakcyjne, elementy wykładu, wykorzystanie videotreningu

Liczba godzin:
(1 godz. = 45min.)

10 godz.

Intensywność zajęć:
 
 
Terminy zajęć:

1x3 godz. lub 1x6 godz. w tygodniu

pn-pt. godz. 12:00-15:00
Sob/niedz. godz. 14:00-17:00

Zobacz cennik
i rozkład zajęć
Zapytaj o kurs/
zarezerwuj kurs

Zakres tematyki/Syllabus Topics

Spotkanie 1: Komunikacja ze słuchaczami

 • asertywność w kontakcie ze słuchaczami, szczególnie w czasie dyskusji - komunikat "Ja", parafraza, inne komunikaty wspierające dobry kontakt
 • techniki wywierania wpływu

Spotkanie 2: Specyfika odbioru informacji

 • uwzględnianie właściwości krzywej zapamiętywania Ebbinghausa w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji
 • zasady odbioru informacji przez dorosłych

Spotkanie 3: Korzystna prezentacja

 • jak zjednać słuchaczy? - tworzenie wizerunku eksperta
 • nastawienie psychiczne nauczyciela - wizualizacja sukcesów i trudności, relaksacja i koncentracja.
 • dystans emocjonalny - redukcja stresu i tremy

Spotkanie 4: Panowanie nad emocjami w sytuacjach konfliktowych

Spotkanie 5: Sytuacje kryzysowe (np. opór, brak dyscypliny, spóźnienia, nietypowe zachowania
słuchaczy, nieprzewidziane sytuacje) - studia przypadków.

 • Istota i fazy konfliktu.
 • Przyczyny konfliktów.
 • Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych - mechanizmy psychologiczne.
 • Diagnozowanie rodzajów konfliktów
 • Umiejętności psychospołeczne w rozwiązywaniu konfliktów.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Trening skutecznych strategii i procedur mediacyjnych

 

Centrum informacyjne

Lokalizacja

Słownik e-DICT

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub angielskie

słowo:

Jakość potwierdzona certyfikatami

O centrum | Oferta szkoleniowa | Egzaminy dla lektorów | Cennik | Testy kompetencji | Metodyka | Kadra szkoleniowa | Zapisy / Zapytania | Biuro karier

BIURO: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa tel. 622 20 58, 622 20 59, 622 24 75, fax 622 20 58, 622 20 59.
© Prawa autorskie 2002-2006 TFLS. Wszelkie prawa zastrzeżone